Ga naar hoofdinhoud

Gegevensmodelviewer

OP DEZE PAGINA

GERELATEERD LESMATERIAAL

Gegevensmodelviewer

De gegevensmodelviewer biedt een overzicht van de gegevensstructuur van een app. U kunt gedetailleerde metagegevens over de tabellen en velden weergeven. U kunt vanuit de gegevensvelden ook dimensies en metingen maken.

Opmerking: Direct Discovery-tabellen worden aangeduid met Direct Discovery Field. Ga voor meer informatie naar Toegang krijgen tot grote gegevensverzamelingen met Direct Discovery.
De gegevensmodelviewer geeft een overzicht van de gegevensstructuur van een app weer.

Data model viewer.

A: De werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere nuttige opdrachten.

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving

Algemeen menu met navigatieopties en acties die u in de app kunt uitvoeren.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

More Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Gegevens

Klik op het tabblad om gegevenstaken uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld gegevens laden in Gegevensbeheer of de Editor voor laden van gegevens. U kunt ook het gegevensmodel weergeven in de Gegevensmodelviewer.

Het tabblad Gegevens is niet beschikbaar in gepubliceerde apps, tenzij u de eigenaar van de app bent. In dat geval kunt u alleen de Gegevensmodelviewer openen.

Analyse

Klik op het tabblad om analysetaken uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld tabellen en diagrammen maken of er interacties mee aangaan.

Verhaal

Klik op het tabblad om presentaties samen te stellen in uw app.

Collapse Vouw alle tabellen samen om alleen de tabelnaam weer te geven.
Reduce Maak alle tabellen kleiner om de tabelnaam en alle velden met associaties met andere tabellen weer te geven.
Expand Vouw alle tabellen uit om alle velden weer te geven.
Scatter chart Interne tabelweergave - het Qlik Sense-gegevensmodel inclusief synthetische velden.
Data model Brontabelweergave - het gegevensmodel van de brongegevenstabellen.
Grid View Menu Opmaak met de opties Opmaak raster, Automatische opmaak en Opmaak herstellen.
open bottom panel Open en sluit het voorbeeldvenster.

B: Overzicht

Een overzicht van alle tabellen en velden in de app en van de onderlinge associaties. U kunt zoeken naar specifieke tabellen en velden door op Search data model te klikken. U kunt het zoomniveau wijzigen door op Y, Z te klikken of door de schuifregelaar te gebruiken. Klik op ü om het zoomniveau te herstellen naar 1:1.

U kunt de tabelopmaak (positie en grootte) vergrendelen door te klikken op Locked. U kunt de tabelopmaak ontgrendelen door te klikken op Unlocked.

Ga voor meer informatie naar Het gegevensmodel weergeven.

C: Deelvenster Voorbeeld

Het voorbeeldvenster met details over de tabellen en velden.

Ga voor meer informatie naar Voorbeeld van tabellen en velden in de gegevensmodelviewer.

See also