Ga naar hoofdinhoud

TTest_dif - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

TTest_dif - script- en diagramfunctie

TTest_dif() is een numerieke functie die het geaggregeerde gemiddelde verschil van Student t-test voor twee onafhankelijke series waarden retourneert.

Deze functie is van toepassing op student t-testen voor onafhankelijke steekproeven.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Syntax:  

TTest_dif (grp, value [, eq_var] )

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
value De steekproefwaarden die moeten worden geëvalueerd. De steekproefwaarden moeten logisch worden gegroepeerd zoals opgegeven door precies twee waarden in group. Als er geen veldnaam voor de steekproefwaarden in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Value.
grp Het veld met de namen van elk van de twee steekproefgroepen. Als er geen veldnaam voor de groep in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Type.
eq_var Als eq_var wordt opgegeven als False (0), wordt er uitgegaan van ongelijke varianties tussen de twee steekproeven. Als eq_var wordt opgegeven als True (1), wordt er uitgegaan van gelijke varianties tussen de twee steekproeven.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Examples:  

TTest_dif( Group, Value )

TTest_dif( Group, Value, false )