Dashboard bundle

Dashboard bundle is een verzameling visualisatie-uitbreidingen waarmee u het navigeren en selecteren in uw Qlik Sense-app kunt verbeteren. Als u de bundel tijdens de installatie van Qlik Sense hebt geïnstalleerd, is deze beschikbaar onder Aangepaste objecten in het bedrijfsmiddelenvenster.

De volgende uitbreidingen zijn inbegrepen:

  • Uitbreiding datumbereikkiezer

    U kunt één datum of een datumbereik selecteren in een kalender.

  • Uitbreiding navigatieknop

    U kunt een knop toevoegen om naar een ander werkblad, een presentatie of een website te navigeren. U kunt ook een of meer acties toevoegen die vóór de navigatie worden uitgevoerd.

  • Uitbreiding On-Demand-rapportage

    U kunt een knop toevoegen waarmee een Qlik NPrinting-rapport op basis van de huidige selecties in de app wordt gemaakt.

Beperkingen

Wanneer u visualisatie-uitbreidingen uit een door Qlik geleverde uitbreidingsbundel gebruikt, gelden er enkele algemene beperkingen vergeleken met ingebouwde visualisaties, zoals staafdiagrammen. Ga voor meer informatie naar Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object.