Een variabele verwijderen

U kunt variabelen uit een niet-gepubliceerde app verwijderen door ze uit het variabelenoverzicht te verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Klik bij het bewerken van een werkblad op Ò op de werkbalk met bewerkingsopties op het werkblad om het overzicht van variabelen te openen.

  Het variabelenoverzicht wordt geopend.

 2. Selecteer de variabele die u wilt verwijderen.

  Opmerking: Als u een variabele die in het script is gedefinieerd wilt verwijderen, moet u het script bewerken. Als u een variabele uit het script verwijdert en de gegevens opnieuw laadt, blijft de variabele in de app. Als u de variabele volledig uit de app wilt verwijderen, moet u de variabele ook uit het variabelenoverzicht verwijderen.

  De details van de variabele worden weergegeven.

  Opmerking: Het verwijderen van een variabele kan niet ongedaan worden gemaakt.
 3. Klik op Ö.

  Er wordt een bevestiging weergegeven waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u de variabele wilt verwijderen.

 4. Klik op OK.

De variabele wordt verwijderd.