Qlik Sense starten

U start Qlik Sense door een webadres in te voeren in uw browser, zoals https://<servernaam>/hub. Als u geen gebruikmaakt van Windows, wordt een aanmeldingsvenster geopend in uw browser. Voer uw gebruikersnaam in. Gebruik hiervoor de notatie DOMEIN\gebruiker.

Het exacte adres en de exacte referenties die u invoert, zijn afhankelijk van de manier waarop uw organisatie Qlik Sense heeft geïmplementeerd.

Qlik Sense wordt geopend in de hub, waar u alle apps ziet waartoe u toegang hebt. Als zich hier nog geen apps bevinden, kunt u beginnen door uw eerste app te maken.

Opmerking:

U kunt apps in de Qlik Sense Enterprise-hub maken, ontwikkelen en gebruiken (weergeven). U kunt alleen de apps die in de cloudhub staan werkelijk gebruiken.

Ga voor meer informatie naar Een app maken.