QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

GetNotSelectedCount - diagramfunctie

Deze diagramfunctie retourneert het aantal niet-geselecteerde waarden in het veld met de naam fieldname. Deze functie is alleen zinvol als de EN-modus is geactiveerd voor het veld.

Syntax:  

GetNotSelectedCount(fieldname [, includeexcluded=false])

Arguments:  

Argument Beschrijving
fieldname De naam van het veld dat moet worden geëvalueerd.
includeexcluded

Als includeexcluded de waarde True heeft, worden ook de geselecteerde waarden die door selecties in een ander veld zijn uitgesloten meegeteld.

Examples:  

GetNotSelectedCount( Country )

GetNotSelectedCount( Country, true )