QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

FlushLog

Met de opdracht FlushLog dwingt u af dat Qlik Sense de inhoud van de scriptbuffer naar het scriptlogbestand schrijft.

Syntax:  

FlushLog

 

De inhoud van de buffer wordt naar het logbestand geschreven. Deze opdracht kan nuttig zijn bij de foutsporing, aangezien u gegevens ontvangt die anders verloren zouden zijn gegaan als de uitvoering van een script mislukt.

Example:  

FlushLog;