Outer

Het expliciete prefix Join kan worden voorafgegaan door het prefix Outer om een outer join op te geven. In een outer join worden alle combinaties tussen de twee tabellen gegenereerd. De resulterende tabel bevat dus gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in één of beide tabellen voorkomen. Het expliciete prefix Join kan worden voorafgegaan door het prefix Outer om een outer join op te geven. In een outer join bevat de resulterende tabel alle waarden van beide onbewerkte tabellen, waarvoor de koppelende veldwaarden in de tweede tabel voorkomen. Het trefwoord Outer is optioneel en is het standaard join type dat wordt gebruikt als geen join prefix is opgegeven.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatementof selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Example:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OF

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Met join samengevoegde tabel

 

 

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

See also: