Publiceren in verzamelingen van de cloudhub

Als u uw apps toegankelijk wilt maken voor gebruikers die geen toegang hebben tot de Qlik Sense Enterprise-hub, kunt u deze publiceren in de verzamelingen van een cloudhub.

In een Qlik Sense-implementatie waarbij meerdere clouds zijn ingeschakeld, kan uw Qlik Sense-beheerder verzamelingen maken in de cloudhub. Vervolgens kan de Qlik Sense-beheerder streams maken voor uw apps. Wanneer u een app waarvoor een verzameling is geselecteerd in de app-eigenschappen publiceert of verplaatst naar een stream waarop distributiebeleid van toepassing is, kopieert Qlik Sense de app naar de cloudhub.

Verzamelingen

Met Verzamelingen kunt u apps in de cloudhub groeperen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbare en afgeschermde verzamelingen.

App-ontwikkelaars met de juiste bevoegdheden kunnen apps in openbare verzamelingen publiceren. De verzamelingen kunnen in meerdere cloudhubs staan, afhankelijk van de implementatie. Wanneer een app in de stream wordt bijgewerkt, wordt deze app ook automatisch bijgewerkt in de verzamelingen.

Consumenten met de juiste toegangsrechten kunnen de openbare verzamelingen inzien. App-consumenten kunnen de apps gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld selecties in de gegevens maken. Ze kunnen de apps echter niet bijwerken of doorontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen werkbladen, diagrammen of presentaties maken. App-consumenten kunnen koppelingen naar diagrammen in apps met de door hen gemaakte selecties delen.

Daarnaast kunnen app-consumenten privéverzamelingen maken om apps te ordenen. Een privéverzameling is alleen in te zien door de app-consument die de privéverzameling heeft gemaakt.

Opmerking:

Uw Qlik Sense-beheerder kan aanvullende app-eigenschappen instellen die nodig zijn om apps vanuit streams naar verzamelingen te verspreiden

Streams en verzamelingen

De Qlik Sense-beheerder kan distributiebeleid instellen dat ervoor zorgt dat gepubliceerde apps met aanvullende app-eigenschappen worden verspreid naar een of meer verzamelingen in een cloudhub.

Wanneer in Qlik Sense Enterprise een app wordt gepubliceerd in een stream, bepaalt het distributiebeleid in welke targetcloudhubs de apps aan de verzamelingen worden toegevoegd. Bij de app-eigenschappen kunt u instellen in welke cloudhub en verzamelingen de apps moeten komen te staan als u in de Qlik Sense Enterprise-hub publiceert. Qlik Sense Enterprise kopieert de app in de stream naar de verzameling wanneer u publiceert of app-eigenschappen wijzigt. Bij verspreiding van de apps wordt de bestemming bepaald door het distributiebeleid dat is ingesteld door uw Qlik Sense-beheerder.

Apps kunnen in slechts één stream worden gepubliceerd, maar in meerdere verzamelingen en cloudhubs.

Tip:

Uw beheerder kan zien wanneer de laatste synchronisatie is uitgevoerd voor de streameigenschappen.

Voor bepaalde organisaties kan het de voorkeur hebben om apps naar een archiefstream zonder distributiebeleid te verplaatsen in plaats van de apps te verwijderen.

Apps in een verzameling kunnen in Qlik Sense Enterprise-hub worden gewijzigd, zoals de apps in elke andere Qlik Sense Enterprise-stream. In Qlik Sense Enterprise-hub. U kunt:

  • Apps in de stream dupliceren.
  • De app opnieuw publiceren in de stream.
  • Aangepaste eigenschappen van apps beheren
  • De app in Gepubliceerd bewerken of openen.

In een open app in Qlik Sense Enterprise kunt u:

  • Persoonlijke werkbladen en presentaties publiceren en publicaties ongedaan maken.
  • Basiswerkbladen en -presentaties aan de app toevoegen of uit de app verwijderen.