QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Apps in verzamelingen van de cloudhub publiceren

U kunt apps publiceren in verzamelingen waarvoor u schrijftoegang hebt. Publiceren in een verzameling gebeurt tegelijk met het publiceren in een stream. Apps die reeds in een stream zijn gepubliceerd, kunnen ook in een verzameling worden gepubliceerd.

Wanneer een app wordt gepubliceerd in een stream in Qlik Sense Enterprise, bepaalt het distributiebeleid dat door uw Qlik Sense -beheerder is opgesteld in welke targetcloudhubs de app aan de verzamelingen wordt toegevoegd aan de hand van aangepaste app-eigenschappen. Wanneer u een app in een stream publiceert, kunt u app-eigenschappen instellen om aan te geven voor welke cloudhub en welke verzameling de app is bedoeld en kunt u de toegang tot de app beheren. U kunt de app-eigenschappen ook toepassen op een app die al in de stream is gepubliceerd. Qlik Sense kopieert de app in de stream naar de geselecteerde verzamelingen als u deze eigenschappen instelt.

Als uw implementatie meerdere cloudhubs met verzamelingen heeft, moet u er één kiezen.

Waarschuwing:

Verwijder voordat u de app publiceert alle bijgevoegde bestanden met sectietoegangsinstellingen als u blootstelling van vertrouwelijke gegevens wilt voorkomen.

Bijgevoegde bestanden worden meegeleverd wanneer de app wordt gepubliceerd. Als de gepubliceerde app wordt gekopieerd, worden de bijgevoegde bestanden meegeleverd met de kopie. Indien echter beperkingen voor sectietoegang zijn toegepast op de bijgevoegde gegevensbestanden, blijven de toegangsinstellingen niet behouden wanneer de bestanden worden gekopieerd. Gebruikers van de gekopieerde app kunnen daardoor alle gegevens in de bijgevoegde bestanden bekijken.

U kunt een gepubliceerde app uit een verzameling verwijderen door de app-eigenschappen ervan te verwijderen. U kunt de app ook verwijderen door deze uit de verzameling te verwijderen.

Een app in een verzameling publiceren

Opmerking:

Uw Qlik Sense-beheerder bepaalt de naam van de verzameling, de doelcloudhub en de aangepaste eigenschappen voor groepstoegang. De namen kunnen afwijken van de namen die in deze procedure worden gebruikt.

Doe het volgende:

 1. Ga naar de Qlik Sense Enterprise-hub, klik met de rechtermuisknop op de app in Werk en selecteer Publiceren.

 2. Selecteer een stream in de vervolgkeuzelijst Streamnaam

  Opmerking: Er is geen vervolgkeuzelijst beschikbaar als u toegang hebt tot één stream.
 3. Opmerking: Het is mogelijk om verschillende apps met dezelfde naam te publiceren in een stream. Qlik Sense geeft aan of er gepubliceerde apps met een gelijke naam voorkomen in de stream.
 4. U kunt eventueel de naam van de app wijzigen in het veld App-naam. In dit veld wordt de naam van de app die u in de hub hebt geselecteerd weergegeven.

 5. Klik op Beheren.
 6. Selecteer collections bij app-eigenschappen en selecteer vervolgens de verzamelingen.
 7. Selecteer distribution en vervolgens de cloudhubs als uw implementatie meerdere cloudhubs heeft.
 8. Selecteer groupswithaccess en vervolgens gebruikersgroepen als uw implementatie gebruikmaakt van toegangscontrole.
 9. Klik op Toepassen.
 10. Klik op Publiceren.

De gepubliceerde app is nu in de geselecteerde stream geplaatst en in de verzamelingen die zijn geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen beheren. Onder Gepubliceerd staat een vermelding van de gepubliceerde app met een koppeling naar de gepubliceerde app in de stream.

Als het distributiebeleid dat is ingesteld door uwQlik Sense beheerder bepaalt dat distributie noodzakelijk is, zal de app worden gedistribueerd naar de cloudhub. De app komt beschikbaar in de doelverzamelingen die voor de app zijn gespecificeerd in de aangepaste eigenschappen van de verzamelingen.

Opmerking:

Afhankelijk van de grootte van de app, kan het een paar minuten duren voordat de app zichtbaar wordt in de verzameling

Een app die in een stream is gepubliceerd in een verzameling publiceren

Opmerking:

Uw Qlik Sense-beheerder bepaalt de naam van de verzameling, de doelcloudhub en de aangepaste eigenschappen voor groepstoegang. De namen kunnen afwijken van de namen die in deze procedure worden gebruikt.

Doe het volgende:

 1. Klik in een stream met de rechtermuisknop op de app en selecteer Eigenschappen beheren

 2. Selecteer bij app-eigenschappen collections in de lijst met eigenschappen en selecteer de namen van de verzamelingen.
 3. Selecteer distribution in de lijst met eigenschappen en vervolgens de cloudhubs als uw implementatie meerdere cloudhubs heeft.
 4. Selecteer groupswithaccess in de lijst met eigenschappen en vervolgens de gebruikersgroepen als uw implementatie gebruikmaakt van toegangscontrole.
 5. Klik op Toepassen.

De gepubliceerde app is nu in de geselecteerde stream geplaatst en in de verzamelingen die zijn geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen beheren.

Als het distributiebeleid dat is ingesteld door uwQlik Sense beheerder bepaalt dat distributie noodzakelijk is, zal de app worden gedistribueerd naar de cloudhub. De app komt beschikbaar in de doelverzamelingen die voor de app zijn gespecificeerd in de aangepaste eigenschappen van de verzamelingen.

Opmerking:

Afhankelijk van de grootte van de app, kan het een paar minuten duren voordat de app zichtbaar wordt in de verzameling

De instellingen voor verzamelingen, cloudhubs of gebruikerstoegang van een gepubliceerde app wijzigen

Doe het volgende:

 1. Klik in een stream met de rechtermuisknop op de app en selecteer Eigenschappen beheren.
 2. Selecteer de app-eigenschap en de gewenste waarden om een app aan een nieuwe verzameling of cloudhub toe te voegen of om gebruikerstoegang voor groepen in te stellen.
 3. Klik op E  op de eigenschapnaam om de app uit een verzameling of cloudhub te verwijderen of om een instelling voor groepstoegang te verwijderen.
 4. Klik op Toepassen.

De gepubliceerde app staat nu in de geselecteerde verzamelingen.

Als het distributiebeleid dat is ingesteld door uwQlik Sense beheerder bepaalt dat distributie noodzakelijk is, zal de app worden gedistribueerd naar de cloudhub. De app komt beschikbaar in de doelverzamelingen die voor de app zijn gespecificeerd in de aangepaste eigenschappen van de verzamelingen.

Opmerking:

Afhankelijk van de grootte van de app, kan het een paar minuten duren voordat de app zichtbaar wordt in de verzameling

Een app uit verzamelingen verwijderen

Doe het volgende:

 • Klik in de Qlik Sense Enterprise-hub met de rechtermuisknop op de app en selecteer Eigenschappen beheren. Klik E op de namen van de verzamelingen en vervolgens op Toepassen.

De app is verwijderd uit de geselecteerde verzamelingen.