De editor voor het laden van gegevens gebruiken

In deze sectie wordt beschreven hoe u de editor voor het laden van gegevens gebruikt voor het maken of bewerken van een load-script voor gegevens dat kan worden gebruikt voor het laden van uw gegevensmodel in de app.

Het load-script voor gegevens verbindt de app met een gegevensbron en haalt in de app gegevens op uit deze bron. Zodra u de gegevens hebt opgehaald, zijn deze in de app beschikbaar voor analyse. U maakt, bewerkt en voert een script voor het laden van gegevens uit met de editor voor het laden van gegevens.

U kunt een script handmatig bewerken of laten genereren door gegevensbeheer. Complexe scriptinstructies vereisen handmatige bewerking.

Voorbeeld van de editor voor het laden van gegevens.

Example of the data load editor.

A: Werkbalk

Werkbalk met de meestgebruikte opdrachten voor de editor voor laden van gegevens: algemeen menu, u (fouten opsporen) en Gegevens laden °. Op de werkbalk wordt ook aangegeven of de app is opgeslagen en of de gegevens zijn geladen.

Zie Het load-script opslaan, Fouten in het load-script voor gegevens opsporen en Het script voor het laden van gegevens uitvoeren voor meer informatie over het load-script voor gegevens.

B: Gegevensverbindingen

Onder Gegevensverbindingen kunt u sneltoetsen naar veelgebruikte gegevensbronnen (databases of externe bestanden) opslaan. Hier maakt u ook een selectie van de gegevens die u wilt laden.

Ga voor meer informatie naar Verbinding maken met gegevensbronnen en Gegevens in de editor voor het laden van gegevens selecteren.

C: Teksteditor

U kunt de scriptcode schrijven en bewerken in de teksteditor. De regels in het script zijn genummerd en de syntaxiscomponenten zijn gemarkeerd met een kleurcode. De werkbalk van de teksteditor bevat de opties Zoeken en vervangen, Help-modus, Ongedaan maken en Opnieuw. Het beginscript bevat al enkele vooraf gedefinieerde instellingen voor regionale variabelen, bijvoorbeeld SET ThousandSep=, die u meestal niet hoeft te bewerken.

Zie Het load-script voor gegevens bewerken en Scriptsyntaxis voor meer informatie over script.

D: Secties

U kunt uw script verdelen in secties, zodat het beter leesbaar en eenvoudiger te onderhouden wordt. De secties worden uitgevoerd van boven naar beneden.

Als u gegevens hebt toegevoegd met Gegevens toevoegen, hebt u een sectie in het load-script voor gegevens genaamd Automatisch gegenereerde sectie die de scriptcode bevat die is vereist voor het laden van de gegevens.

Ga voor meer informatie naar De scriptcode organiseren.

E: Uitvoer

Met Uitvoer geeft u de status automatisch opslaan weer en alle berichten die worden gegenereerd tijdens de uitvoering van het script.

Snel starten

Als u een bestand of tabellen wilt laden vanuit een database moet u de volgende stappen uitvoeren in Gegevensverbindingen:

  1. Nieuwe verbinding maken waarmee u een verbinding maakt met de gegevensbron (als de gegevensverbinding nog niet bestaat).
  2. ± Selecteer gegevens uit de verbinding.

Als u met Script invoeren alle gegevens hebt in het selectievenster ingevoerd, kunt u Gegevens laden selecteren om het gegevensmodel in uw app te laden.

Voor meer informatie over het verbinden van gegevensbronnen, zie: Verbinding maken met gegevensbronnen

Werkbalken

Met de werkbalken kunt u algemene acties op uw load-script voor gegevens uitvoeren, zoals ongedaan maken/opnieuw uitvoeren, fouten opsporen en zoeken/vervangen. U kunt ook op Gegevens laden ° klikken om de gegevens opnieuw in uw app te laden.

Hoofdwerkbalk

Hoofdwerkbalkopties
Optie Beschrijving

Navigatiemenu met de volgende opties:

ü App-overzicht

7 Gegevensmodelviewer

ˆ Hub openen

Hub openen wordt niet weergegeven als de hub is uitgeschakeld door de beheerder.

¨

Menu met de volgende opties:

« Gegevens toevoegen

D Help

] Info

Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Opmerking: Wanneer de app eenmaal is gepubliceerd, kunt u geen appgegevens meer bewerken of app-opties openen.
u

Fouten opsporen in het script.

Ga voor meer informatie naar: Fouten in het load-script voor gegevens opsporen

Gegevens laden °

Het script uitvoeren en gegevens opnieuw laden. De app wordt automatisch opgeslagen voordat gegevens opnieuw worden geladen.

Ga voor meer informatie naar: Het script voor het laden van gegevens uitvoeren

h Weergave Gegevensverbindingen in-/uitschakelen.

Werkbalk Editor

Opties werkbalk Editor
Optie Beschrijving
F

Tekst zoeken en vervangen in het script.

Opmerking toevoegen/verwijderen.
À Inspringen
à Inspringing verkleinen
D

Help-modus voor syntaxis activeren. Als de Help-modus actief is, verschijnt na een klik op een sleutelwoord (gemarkeerd in blauw) uitgebreide informatie over de syntaxis in de editor.

Opmerking: Het is niet mogelijk het script te bewerken in de Help-modus.
B

De laatste wijziging in de huidige sectie ongedaan maken (het is mogelijk meerdere stappen ongedaan te maken). U kunt ook drukken op Ctrl+Z.

C De meest recente bewerking Ongedaan maken opnieuw uitvoeren in de huidige sectie. U kunt ook op Ctrl+Y drukken.

Ga voor meer informatie naar: Het load-script voor gegevens bewerken