Gegevens toevoegen aan de app

U kunt snel gegevens toevoegen aan uw app. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op ú. U kunt ook klikken op Gegevens toevoegen in het menu ¨. U wordt tevens gevraagd gegevens toe te voegen wanneer u een nieuwe app maakt. Wanneer u een werkblad bewerkt, kunt u ook op Toevoegen in het deelvenster Velden klikken om gegevens toe te voegen.

Voeg gegevensweergave toe met opties om bestanden bij te voegen, gegevens toe te voegen en verbinding te maken met verschillende gegevensbronnen.

Add data view.

Opmerking: Welke gegevensbronnen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw Qlik Sense-installatie en configuratie.

A: Nieuw

Met de navigatieknop Nieuw keert u terug naar dit beginscherm.

B: In-app

Geeft verbindingen weer die u of uw beheerder voor uw app hebben gemaakt.

Klik op Bijgevoegde bestanden om de bestanden te zien die bij de app zijn gevoegd. U kunt gegevens vanuit deze bestanden laden.

Klik op andere bestandslocaties om bestanden weer te geven waarvoor een verbinding met de app is gemaakt.

Afhankelijk van uw Qlik Sense-installatie en configuratie kan dit een lokale map zijn of een door uw beheerder gedefinieerde map op een netwerk. Als uw beheerder bijvoorbeeld een netwerkmap gedefinieerd heeft die gedeelde bestanden bevat, verschijnt een map Gedeelde gegevensbestanden.

Opmerking: U kunt in Qlik Sense Desktop geen bestand bijvoegen of gegevens laden vanuit een bestand op het netwerk.

Klik op Handmatige invoer om een tabel in-app te maken en toe te voegen aan Gegevensbeheer.

Zie Gegevensbestanden bijvoegen en de gegevens toevoegen aan de app en Handmatig gegevens toevoegen in Qlik Sense voor meer informatie over het toevoegen van gegevens.

C: Gegevensverbindingen

Geeft gemaakte verbindingen weer naar een externe gegevensbron zoals Salesforce.com, of een webbestand.

Klik op een verbinding om gegevens toe te voegen aan de app.

Ga voor meer informatie naar Gegevens toevoegen vanuit Qlik DataMarket.

D: Gegevensinhoud

Geeft een verbinding naar Qlik DataMarket weer.

Klik op een Qlik DataMarket om gegevens toe te voegen aan de app.

Ga voor meer informatie naar Gegevens toevoegen vanuit Qlik DataMarket.

E: Verbinding maken met nieuwe gegevensbronnen

Klik om een bestand bij de app te voegen.

Zie Gegevensbestanden bijvoegen en de gegevens toevoegen aan de app voor meer informatie over het bijvoegen van bestanden.

F: Verbinding maken met nieuwe gegevensbronnen

Klik om een verbinding te maken met een nieuwe gegevensbron.

Welke gegevensbronnen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw Qlik Sense-installatie en configuratie.

Ga voor meer informatie naar Gegevens toevoegen vanuit een nieuwe gegevensbron.

G: Gegevens toevoegen

Klik om gegevens aan een app toe te voegen. U kunt gegevens toevoegen met profilering in- of uitgeschakeld. Gegevensprofilering wordt aanbevolen en is standaard ingeschakeld. Klik op ¥ om gegevensprofilering uit te schakelen.

Welke gegevensbronnen zijn beschikbaar voor mij?

Welke typen gegevensbronnen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Toegangsinstellingen

  Beheerdersinstellingen bepalen met welke typen gegevensbronnen u verbinding kunt maken.

 • Geïnstalleerde connectoren

  Qlik Sense bevat ingebouwde ondersteuning voor vele gegevensbronnen. Ingebouwde connectoren worden automatisch geïnstalleerd door Qlik Sense. Als u verbinding wilt maken met extra gegevensbronnen, moet u mogelijk connectoren apart installeren die specifiek zijn voor die gegevensbronnen. Dergelijke apart geïnstalleerde connectoren worden geleverd door Qlik of door derden.

  Ga voor meer informatie naar en Connector werkt niet Connector is not working

 • Beschikbaarheid van lokale bestanden

  Lokale bestanden op uw desktopcomputer zijn uitsluitend beschikbaar in Qlik Sense Desktop. Ze zijn niet beschikbaar voor gebruik met een serverinstallatie van Qlik Sense.

  Tip: Als u lokale bestanden hebt die u wilt laden op een serverinstallatie van Qlik Sense, moet u de bestanden koppelen aan de app of overbrengen naar een map die beschikbaar is voor de Qlik Sense-server, bij voorkeur een map die al is gedefinieerd als een mapgegevensverbinding.

Ga voor meer informatie naar: Verbinding maken met gegevensbronnen.