Sneltoetsen in de Editor voor laden van gegevens

U kunt een aantal sneltoetsen gebruiken om effectief en eenvoudig in de omgeving Editor voor laden van gegevens te werken.

Sneltoetsen

Opmerking: Bij de beschrijving van sneltoetsen wordt ervan uitgegaan dat u in Windows werkt. Voor Mac OS leest u Cmd in plaats van Ctrl.
Sneltoetsen in de Editor voor laden van gegevens
Toetsencombinatie Actie
Ctrl+P Hiermee wordt de huidige weergave of het actieve werkblad/de actieve presentatie afgedrukt.
Ctrl+C Hiermee wordt het geselecteerde item naar het klembord gekopieerd.
Ctrl+X Hiermee wordt het geselecteerde item geknipt en vervolgens naar het klembord gekopieerd. Bij gebruik van Google Chrome als browser: als de cursor vóór een rij wordt geplaatst in de editor voor het laden van gegevens of in de uitdrukkingseditor, zonder dat iets is geselecteerd, wordt de gehele rij geknipt.
Ctrl+V Hiermee wordt het meest recent gekopieerde item vanuit het klembord geplakt.
Ctrl+Z Hiermee worden acties ongedaan gemaakt. Herhaal deze om eerdere acties ongedaan te maken.
Ctrl+H Hiermee wordt online Help in de context van de huidige geselecteerde functie geopend in de editor voor het laden van gegevens of de uitdrukkingseditor.
Ctrl+F Hiermee wordt het zoekveld weergegeven of verborgen als het is geopend.
Ctrl+S Hiermee worden wijzigingen opgeslagen.
Enter/Return in zoekveld Hiermee wordt gezocht naar het volgende exemplaar van de zoekreeks.
Enter/Return in vervangingsveld Hiermee wordt het geselecteerde exemplaar van de zoekreeks vervangen.
Esc in zoek- of vervangingsveld Hiermee wordt het zoekveld gesloten.
Ctrl-shift-Enter/Return Hiermee worden alle gegevens opnieuw geladen.
Alt+F11 Hiermee word de scripteditor uitgevouwen tot volledig scherm.
Alt+F5 Hiermee worden de hulpmiddelen voor het opsporen van fouten weergegeven of verborgen als ze zichtbaar zijn.
Alt+F6 Voert het ontbuggen uit als de debug tool is ingeschakeld .
Alt+F7 Hiermee wordt verdergegaan naar de volgende stap in de debugger als de debug tool is ingeschakeld.
Alt+F8 Stopt het ontbuggen als de debug tool is ingeschakeld.
F9 Hiermee kunt u schakelen tussen invoegen en verwijderen van een foutopsporingsonderbrekingspunt.
Alt+F9 Hiermee wordt het linkervenster weergegeven of verborgen als het zichtbaar is.
Alt+F10 Hiermee wordt het rechtervenster weergegeven of verborgen als het zichtbaar is.
Alt+PgUp Hiermee gaat u naar de vorige sectie.
Alt+PgDn Hiermee gaat u naar de volgende sectie.
Alt+Insert Hiermee voegt u een nieuwe sectie toe aan het script.
Ctrl+K Hiermee kunt u schakelen tussen invoegen en verwijderen van een commentaarregel in de code.
Tab Hiermee vergroot u de inspringing in het script.
Shift+Tab Hiermee verkleint u de inspringing in het script.
Alt+1 Hiermee geeft u het venster Uitvoer weer of verbergt u het als het zichtbaar is.
Alt+2 Hiermee geeft u het venster Variabelen weer of verbergt u het als het zichtbaar is als de debug tool is ingeschakeld .
Alt+3 Hiermee geeft u het venster Onderbrekingspunten weer of verbergt u het als het zichtbaar is als de debug tool is ingeschakeld .
Ctrl+spatiebalk Hiermee vult u automatisch aan met de auto-teksttekenreeks.
Ctrl+Shift+spatiebalk Hiermee geeft u knopinfo weer. (Niet ondersteund in Qlik Sense Desktop)