Toegang krijgen tot grote gegevensverzamelingen met Direct Discovery

Met Direct Discovery kunt u grote gegevensverzamelingen laden van bepaalde SQL-bronnen die eenvoudige sterrenschema's hebben en kunt u deze verzamelingen combineren met gegevens in het geheugen. Selecties kunnen worden uitgevoerd op gegevens in het geheugen en Direct Discovery-gegevens om koppelingen te bekijken over de gegevensverzamelingen heen met dezelfde Qlik Sense-koppelingskleuren: groen, wit en grijs. Bepaalde visualisaties kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gegevens uit beide gegevensverzamelingen samen, hoewel er een aantal beperkingen zijn voor deze methode. Deze is niet ontworpen als een realtime-oplossing.

Zie Beperkingen bij het gebruik van Direct Discovery voor meer informatie over beperkingen.

Opmerking: Er wordt geen nieuwe versie van Direct Discovery gemaakt om de beperkingen op te heffen.

Qlik Sense on-demand apps bieden een flexibelere methode voor het laden en analyseren van grote gegevensbronnen.

Zie Big data beheren met On-demand-apps voor meer informatie over On-demand-apps.

Er worden gegevens voor Direct Discovery geselecteerd via een speciale scriptsyntaxis, DIRECT QUERY. Nadat de Direct Discovery-structuur is vastgesteld, kunnen Direct Discovery-velden worden gebruikt samen met gegevens in het geheugen om Qlik Sense-objecten te maken. Als een Direct Discovery-veld wordt gebruikt in een Qlik Sense-object, wordt automatisch een SQL-query uitgevoerd op de externe gegevensbron.

On-demand-apps bieden een andere toegangsmethode tot grote gegevensverzamelingen. In tegenstelling tot Direct Discovery bieden On-demand-apps volledige Qlik Sense-functionaliteit binnen een latente subset die in het geheugen wordt gehost.

See also: