Dimensies opnieuw gebruiken met masterdimensies

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u masterdimensies maken voor eventueel hergebruik. Gebruikers van een gepubliceerde app hebben toegang tot de masterdimensies, maar ze kunnen ze niet aanpassen.

Er zijn verschillende manieren om een masterdimensie te maken.

Tip: U kunt niet alleen masterdimensies maken vanuit het bedrijfsmiddelenvenster bij het werken met een werkblad, maar u kunt ook masterdimensies maken vanuit de gegevensmodelviewer.

See also:

 

Hergebruiken van bedrijfsmiddelen met masteritems

Bedrijfsmiddelenvenster

Metingen

Dimensies

Een masterdimensie maken vanuit de gegevensmodelviewer