Chi2Test_df - script- en diagramfunctie

Chi2Test_df() retourneert de geaggregeerde df-waarde (vrijheidsgraden) van de chi2-test voor een of twee series waarden.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Opmerking: Alle Qlik Sense chi2-testfuncties hebben dezelfde argumenten.

Syntax:  

Chi2Test_df(col, row, actual_value[, expected_value])

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
col, row De opgegeven kolom en rij in de matrix met waarden die worden getest.
actual_value De geobserveerde waarde van de gegevens in de opgegeven col en row.
expected_value De verwachte waarde voor de verdeling in de opgegeven col en row.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Examples:  

Chi2Test_df( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_df( Gender, Description, Observed, Expected )