Introductiepagina

Aan de slag met Qlik Sense

Een goede start maken door het associatieve selectiemodel van Qlik te leren gebruiken en een basisapp te bouwen met behulp van voorbeeldgegevens.

Een Qlik Sense-implementatie plannen

Hoe u Qlik Sense implementeert, is afhankelijk van uw organisatie. Neem informatie door over architectuur, implementatievoorbeelden, beveiliging, registratie en licentieverlening.

Apps bouwen en ermee communiceren

Gegevens toevoegen en beheren

U kunt gegevens toevoegen uit uw eigen gegevensbronnen of uit andere bronnen, zoals Qlik DataMarket.

Visualisaties maken

Een grote verscheidenheid aan visualisaties maken, zoals staafdiagrammen, histogrammen, spreidingsplots en kaarten.

Communiceren met visualisaties

De visualisaties in een app zijn met elkaar verbonden. Als u een selectie in een visualisatie uitvoert, worden alle bijbehorende visualisaties onmiddellijk bijgewerkt op basis van die selectie.

Een Qlik Sense-systeem implementeren

Qlik Sense installeren

Kies implementatieopties die bij uw vereisten passen.

De Qlik Sense Mobile-app installeren

U kunt de Qlik Sense Mobile-app rechtstreeks downloaden en installeren vanuit de App Store van Apple.

Een back-up maken van Qlik Sense en gegevens herstellen

Als u er zeker van wilt zijn dat een Qlik Sense-site kan worden hersteld in geval van een systeemstoring of wanneer een knooppunt in uw implementatie moet worden verplaatst of vervangen, is het raadzaam om regelmatig back-ups te maken.

Beheer van en problemen oplossen voor een Qlik Sense-site

Een Qlik Sense-site beheren

De Qlik Management Console (QMC) gebruiken om een Qlik Sense-site te configureren en te beheren.

Toezicht houden op een Qlik Sense-site

De QMC heeft vele apps die systeemprestaties en -gebruik bewaken op Qlik Sense-sites.

Problemen bij Qlik Sense oplossen met behulp van logboeken

De logboekberichten gebruiken die door Qlik Sense worden gegenereerd om beveiligingsincidenten, operationele problemen en beleidsovertredingen te detecteren.