Ga naar hoofdinhoud

Null-waarden in visualisaties

Soms ontbreken gegevens of kunnen deze niet worden berekend omdat de velden waarden bevatten die null of not a number (NaN) zijn. In de visualisaties worden null- en NaN-waarden op verschillende manieren weer, zoals in de volgende tabel wordt getoond.

Hoe Null- en NaN-waarden worden weergegeven
Visualisatietype Null-waarden in dimensies NaN-waarden in metingen
Staafdiagram – (als labels zijn ingeschakeld in het eigenschappenvenster, anders leeg)
Boxplot Geen weergave
Combinatiediagram Een combinatie van de NaN-waarde voor de balk en de lijn.
Verdelingsplot Geen weergave
Filtervak Geen weergave N.v.t.
Meter N.v.t.
Histogram Geen weergave
KPI N.v.t.
Lijndiagram Leeg
Kaart Geen weergave Grijs
Cirkeldiagram Leeg
Spreidingsplot Leeg
Tabel
Tekst en afbeelding N.v.t.
Structuuroverzicht Leeg