Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties van uw gegevens maken met de van Insights

De van Insights biedt een toegangspunt voor het verkennen van uw gegevens en het maken van visualisaties. De van Insights gebruikt de Cognitive Engine van Qlik om visualisaties voor u te maken op basis van uw velden en masteritems, evenals geleerde precedenten voor het gebruik van velden in diagrammen.

Open Insights vanaf het tabblad Analyseren in de bovenste werkbalk. U wordt ook gevraagd of u Insights wilt verkennen wanneer u gegevens in uw app wilt laden. Wanneer u een eerdere versie van Qlik Sense gebruikt, opent u Insights vanaf de rechter werkbalk van een werkblad.

Menuoptie Insights

Insights menu option.

U kunt de van Insights doorzoeken om visualisaties weer te geven, inclusief nieuwe diagrammen van de van Insights en bestaande visualisaties op basis van uw werkbladen. Met de van Insights kunt u ook een set visualisaties genereren door uw gegevensverzameling te analyseren en diagrammen te maken die mogelijk interessant zijn.

Wanneer u de gegevens in uw app wijzigt, bijvoorbeeld door gegevens toe te voegen, koppelingen te maken, tabellen te bewerken of velden te classificeren, kunnen de door de Insights gegenereerde diagrammen veranderen. Wanneer de van Insights wordt geopend in een gepubliceerde app, onderzoekt het hoe velden en masteritems in het gegevensmodel worden gebruikt in dimensies, metingen en expressies. Bij het maken van diagrammen in andere apps kan de Inzichtenadviseur dan leren van de eerdere interacties.

Toetsenbordnavigatie wordt ondersteund in de van Insights.Ga voor meer informatie naar Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik Sense.

Waar kunt u de van Insights gebruiken

De van Insights heeft de volgende beperkingen:

 • Als de app is gepubliceerd kunt u alleen zoeken naar masteritems.

Wat gebeurt er als u zoekt

Wanneer u uw zoekopdracht intypt, genereert Qlik Sense relevante in Insights. U kunt velden voor de van Insights opgeven door ze in te voeren of te selecteren. U kunt ook zoekopdrachten in natuurlijke taal invoeren, zoals Laat me producten op basis van omzet in Zweden zien.

Opmerking: Qlik Sense biedt ondersteuning voor Engels voor zoekopdrachten in natuurlijke taal.

De van Insights gebruikt de velden die u specificeert, maar kan ook aanvullende velden gebruiken in de gegenereerde visualisaties. De van Insights kijkt naar uw gegevensmodel en hoe velden worden gebruikt in bestaande diagrammen en masteritems in uw app. Veldnamen, veldwaarden en masteritems worden vervolgens gebruikt om visualisaties te genereren.

De van Insights gebruikt ook precedenten die u hebt opgegeven voor het verbergen van van Insights, het instellen van velden als dimensies of metingen en het uitsluiten van velden van analyse. In Qlik Sense Enterprise kan de van Insights ook gebruikmaken van precedenten van andere gepubliceerde apps die een gelijksoortig of identiek gegevensmodel hebben gebruikt.

Als u een zoekopdracht in natuurlijke taal invoert, probeert de van Insights een overeenkomstig diagramresultaat te vinden. Als er een is gevonden, worden aanvullende gerelateerde resultaten weergegeven. Als geen overeenkomend resultaat kan worden gevonden, probeert de van Insights mogelijk gerelateerde resultaten te bieden. U kunt klikken op Info om te zien hoe de van Insights resultaten heeft gegenereerd op basis van uw zoekopdracht.

De van Insights in een app.

Insight advisor displaying insight charts in an app.

A: Velden en masteritems

Dit zijn de beschikbare bedrijfsmiddelen (velden en masteritems) voor het maken van in Insights. U kunt velden openen door op H te klikken en masteritems door op é te klikken.

B: Het van Insights

Voer namen van velden en masteritems in om te zoeken naar diagrammen met die velden.

C: van Insights

Dit zijn de van Insights die door de van Insights zijn gemaakt. De van Insights geeft het aantal resultaten aan en splitst deze uit in het aantal gevonden resultaten, het aantal diagrammen dat al in uw werkbladen bestaat en het aantal diagrammen dat nieuw door de van Insights is gegenereerd.

De van Insights kunnen worden toegevoegd aan bestaande of nieuwe werkbladen in uw app. Een van Insights kan ook worden gedownload als een afbeelding, PDF, of als een Excel-spreadsheet met de gegevens uit dat diagram.

U kunt een diagram uitvouwen door het te selecteren of door op s te klikken.

Als een van Insights nieuw is, kunt u het aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

Als een van Insights u niet bevalt, kunt u het verbergen zodat het niet meer in toekomstige resultaten wordt opgenomen. U kunt verborgen diagrammen tonen en deze herstellen als u van gedachten verandert.

Als u een diagram selecteert, wordt het diagram uitgevouwen en kunt u er selecties in aanbrengen. Selecties worden toegepast op alle weergegeven van Insights. Selecties die u in diagrammen in uw werkbladen hebt aangebracht, blijven behouden wanneer u de van Insights opent. Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door de van Insights worden gemaakt. Zie Ontdekken voor meer informatie over het verkennen van visualisaties en het uitvoeren van selecties.

D: Eigenschappenvenster

Het eigenschappenvenster bevat opties voor het bewerken van de van Insights en het wijzigen van de precedenten die u in het van Insights hebt ingesteld.

In Algemene eigenschappen kunt u uw verborgen en geleerde diagrammen bekijken en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van inzichten.

In Inzichteigenschappen kunt u een van Insights bewerken en de details van het van Insights tonen. U kunt het analysetype zien waarmee het diagram is gemaakt. Klik Help voor meer informatie over het gebruikte analysetype. U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Onder Details wordt getoond waarom het diagram is gemaakt en hier kunt u de precedenten wijzigen die op basis van dat diagram zijn geleerd.

Natuurlijke taal in zoekopdrachten gebruiken

U kunt uw zoekopdracht in natuurlijke taal opstellen, bijvoorbeeld Show me Sales.

Zoekopdrachten in natuurlijke taal moeten verwijzen naar veldnamen of synoniemen voor veldnamen in uw gegevensmodel.

U kunt synoniemen aan uw masteritems koppelen door er tags aan toe te voegen. Gebruik de indeling alt:<term> in tags voor synoniemen. Bijvoorbeeld, alt:cities. Ga voor meer informatie naar Masteritems van extra info voorzien.

Zoekopdrachten in natuurlijke taal bieden ondersteuning voor drie soorten filters:

 • Tijd: Een tijdseenheid of datum. Bijvoorbeeld: Show me 2019 Sales.
 • Categorie: Een waarde uit een van de dimensies. Bijvoorbeeld: Show me Sales by Product for Sweden.
 • Meting: Een of meerdere waarden van een meting. Bijvoorbeeld: Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

U kunt uw zoekopdrachten opstellen voor feiten, vergelijkingen en rangschikkingen. Feiten zijn opdrachten als Wat zijn mijn verkopen of Laat mijn uitgaven verspreid over 2019 zien. U kunt vragen om een vergelijking door vs of vergelijken aan uw zoekopdracht toe te voegen. Bijvoorbeeld: Vergelijk verkopen met uitgaven gedurende een periode.

Ga voor meer informatie over zoekopdrachten in natuurlijke taal naar Qlik Sense functies van Zoekopdrachten in natuurlijke taal.

Opmerking:

Als het volgende foutbericht verschijnt: "Kan geen inzichten genereren - Probeer het later opnieuw," wordt er mogelijk niet voldaan aan de CPU-vereisten voor Insights.

Controleer de systeemvereisten voor Qlik Sense Enterprise (alleen in het Engels) en neem contact met uw Qlik-beheerder.

Inzichtdiagrammen bewerken

U kunt inzichtdiagrammen bewerken door een inzichtdiagram te selecteren, te klikken op Editen de eigenschappen te wijzigen in het venster Inzichteigenschappen.

U kunt het type inzichtendiagram wijzigen door Diagramtype te selecteren en een ader diagramtype te selecteren.

U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Als een diagram meerdere metingen of dimensies heeft, kunt u deze slepen om de volgorde aan te passen. Als u filters hebt gespecificeerd in een zoekopdracht in natuurlijke taal, kunt u deze eveneens bewerken. U kunt dimensies en metingen op basis van inzichtdiagrammen toevoegen als masteritems.

Als u een diagram bewerkt, kan Insights leren van uw voorkeuren in dat diagram als u het aan een werkblad toevoegt of als u na het sluiten van de editor op Leren klikt. Precedenten die door een gebruiker zijn ingesteld, zijn alleen van toepassing op het exemplaar van Insights van die gebruiker.

Onder Details ziet u informatie over de reden dat het diagram werd gegenereerd en welke precedenten Insights heeft geleerd op basis van een diagram. Door details te selecteren kunt u deze wijzigen of weigeren. U kunt velden instellen als dimensies of metingen. U kunt ook velden uitsluiten van toekomstige analyse.

Inzichtdiagrammen verbergen

Wanneer u inzichtdiagrammen genereert, kunt u de diagrammen verbergen die niet opnieuw moeten worden aangeboden. Als u een diagram wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het diagram en selecteert u View Verbergen. U kunt ook diagrammen verbergen in de sectie Details van Inzichteigenschappen door We hebben een diagram aanbevolen voor deze gegevenscombinatie te selecteren en op Dit diagram verbergen te klikken.

U kunt via Algemene eigenschappen de diagrammen weergeven die in uw huidige zoekopdracht worden verborgen.

Precedenten in van Insights beheren

De precedenten die u in de van Insights hebt ingesteld, kunnen worden bekeken in Algemene eigenschappen.

Verborgen diagrammen bevatten diagrammen die u hebt verborgen voor zoekopdrachten. U kunt klikken Show this chart again om het diagram opnieuw in de zoekopdrachten te tonen.

Geleerde diagrammen bevatten diagrammen die u op basis van zoekresultaten hebt geselecteerd. U kunt geleerde diagrammen verwijderen door te klikken op Delete.

Door u gedefinieerde voorkeuren toont alle voorkeuren die de van Insights heeft geleerd. U kunt voorkeuren verwijderen door te klikken op Delete.

U kunt alle verborgen diagrammen, geleerde diagrammen en precedenten verwijderen door te klikken op Alles wissen.

Visualisaties maken met de van Insights

Opmerking:

Diagrammen die u vanuit de van Insights aan het werkblad toevoegt, worden weergegeven als gegenereerd totdat de app wordt vernieuwd.

Doe het volgende:

 1. Klik in uw app in het vervolgkeuzemenu Analyseren op Inzichten.
 2. Als u diagrammen wilt genereren op basis van een analyse van uw gegevens, klikt u op Inzichten genereren.

 3. Als u diagrammen wilt genereren op basis van specifieke gegevens, typt u een zoekopdracht.

  Opmerking: Qlik Sense biedt ondersteuning voor Engels voor zoekopdrachten in natuurlijke taal. Qlik Sense Desktop biedt geen ondersteuning voor spraak-naar-tekst om zoekopdrachten op te geven.

  U kunt ook selecteren welke velden en masteritems u wilt gebruiken in de van Insights. Selecteer de gegevens in de lijst met beschikbare bedrijfsmiddelen of zoek ze op basis van hun naam in het zoekveld.

 4. Ga als volgt te werk om een van Insights aan uw app toe te voegen:

  • Als u een diagram aan uw huidige werkblad wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen aan werkblad.
  • Als u een diagram aan een specifiek werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u het werkblad.
  • Als u het diagram aan een nieuw werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u Nieuw werkblad maken.

Masteritems maken op basis van de van Insights

Doe het volgende:

 1. Selecteer in Insights een van Insights en klik op Edit.
 2. Klik in Inzichteigenschappen op een dimensie of meting en klik op Nieuwe toevoegen.
 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe dimensies maken of Nieuwe metingen maken op Maken.

De van Insights uitschakelen in een app

Inzichten kan worden uitgeschakeld in een app door een variabele toe te voegen en de app te vernieuwen. Als de van Insights in een gepubliceerde app in Qlik Sense Enterprise of een app in een cloudhub wordt uitgeschakeld, kan de Precedents Service geen precedenten leren van de app. Als u de vanInsights uitschakelt, leert de service niet meer de aggregaties, dimensies en metingen die met dat gegevensmodel worden gebruikt om ze te kunnen gebruiken in apps met een overeenkomstig gegevensmodel.

Doe het volgende:

 1. In de bewerkingsmodus voor werkbladen klikt u in het bedrijfsmiddelenvenster op Ò.
 2. Klik op Nieuwe maken.
 3. In Naam typt u DISABLE_INSIGHTS.
 4. In Definitie typt u een willekeurige waarde.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Vernieuw de app.