Ga naar hoofdinhoud

Datumbereikkiezer

Met de datumbereikkiezer (Date picker) kunt u één datum of een datumbereik in een kalender selecteren. De uitbreiding is inbegrepen in Dashboard bundle.

 • In de enkeledatummodus selecteert u een datum in een eenvoudige kalender.
 • In de datumintervalmodus kunt u een datumbereik in de kalender selecteren, of een van de vooraf gedefinieerde bereiken die beschikbaar zijn.

Wanneer gebruiken

De datumbereikkiezer is handig wanneer u een of meer datumvelden moet gebruiken voor het filteren van uw selecties. In tegenstelling tot een filtervak, geeft een datumbereikkiezer alleen datumvelden weer.

Een datumbereikkiezer maken

U kunt een datumbereikkiezer maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

Doe het volgende:

 1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Dashboard bundle, een Date picker (Datumkiezer)-object naar het werkblad.
 2. Selecteer in Date field (Datumveld) het datumveld dat u als filter wilt gebruiken.

  De lijst bevat alleen velden die door Qlik Sense als datumveld worden herkend.

  Tip: Als u een tijdstempelveld wilt gebruiken, moet u het omzetten naar een datum. Gebruik de uitdrukking =date(floor(myTimeStamp_Field)) in plaats van myTimeStamp_Field.
 3. Selecteer in Single date / interval (Enkele datum/interval) of u een enkele datum of een datuminterval wilt kunnen kiezen.

  Met Date interval (Datuminterval) kunt u een datumbereik kiezen.

  Met Single date (Enkele datum) kunt u slechts één datum kiezen.

Nadat u de datumbereikkiezer hebt gemaakt, kunt u desgewenst het uiterlijk ervan aanpassen en andere instellingen wijzigen.

Het beschikbare datumbereik instellen

U kunt het datumbereik waaruit een keuze kan worden gemaakt, instellen door de optie Advanced setup (Geavanceerde instellingen) in te stellen op On (Aan). U kunt uitdrukkingen of expliciete datumwaarden gebruiken. In de hieronder gebruikte uitdrukkingen wordt verwezen naar een veld met de naam DateField.

 • Stel de eerste datum van de kalender in met Min date (Minimumdatum).

  De standaardwaarde is =Min( {1} [DateField]). Deze uitdrukking retourneert de eerste datum in DateField in de volledige gegevensverzameling.

 • Stel de laatste datum van de kalender in met Max date (Maximumdatum).

  De standaardwaarde is =Max( {1} [DateField]). Deze uitdrukking retourneert de laatste datum in DateField in de volledige gegevensverzameling.

 • Stel met Start date (Begindatum) de datum in die moet worden getoond wanneer de datumbereikkiezer wordt geopend.

  De standaardwaarde is =Min([DateField]). Deze uitdrukking retourneert de eerste datum in DateField in de huidige selectie.

De landinstelling van de kalender instellen

U kunt de landinstelling van de kalender instellen zodat lokale namen voor dagen en maanden worden weergegeven. Wijzig de instelling Locale (Landinstellingen) onder Calendar Settings > Language and labels (Kalenderinstellingen > Taal en labels) in de tweelettercode van de landinstelling die u wilt gebruiken. U kunt de standaardwaarde en voor Engels bijvoorbeeld wijzigen in nl voor Nederlands.

Tekstlabels aanpassen

U kunt de tekstlabels aanpassen die worden getoond wanneer de datumbereikkiezer wordt gebruikt.

Met de instelling Default Text (Standaardtekst) onder Calendar Settings > Language and labels (Kalenderinstellingen > Taal en labels) kunt u de tekstprompt wijzigen die wordt getoond wanneer de datumbereikkiezer is geminimaliseerd. De standaardinstelling is 'Select date range' (Datumbereik selecteren).

In de datumintervalmodus zijn enkele vooraf gedefinieerde bereiken beschikbaar waaruit u kunt kiezen als Show predefined ranges (Vooraf gedefinieerde bereiken tonen) is ingesteld op On (Aan). U kunt de tekstlabels voor de vooraf gedefinieerde bereikselecties aanpassen met de instellingen onder Calendar Settings > Predefined ranges (Kalenderinstellingen > Vooraf gedefinieerde bereiken):

 • Custom Range (Aangepast bereik) staat voor de optie waarmee u vrijelijk een datuminterval in de kalender kunt selecteren. De standaardwaarde is Range.
 • Today (Vandaag) staat voor de datumwaarde van vandaag. De standaardwaarde is Today.
 • Yesterday (Gisteren) staat voor de datumwaarde van gisteren. De standaardwaarde is Yesterday.
 • Last $ days (Afgelopen $ dagen) staat voor de twee opties voor het tonen van de afgelopen 7 of 30 dagen. $ wordt in de tekenreeks vervangen door 7 of 30. De standaardwaarde is Last $ days.
 • This Month (Vorige maand) staat voor de vorige maand. De standaardwaarde is This Month.
 • Last Month (Vorige maand) staat voor de vorige maand. De standaardwaarde is Last Month.

Beperkingen

Zie Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object voor meer informatie over algemene beperkingen.