Ga naar hoofdinhoud
TINV - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

TINV - script- en diagramfunctie

TINV() retourneert de t-waarde van de t-verdeling van de student als functie van de waarschijnlijkheid en de vrijheidsgraden.t

Syntax:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Return data type: getal

Arguments:  

Argument Beschrijving
prob Een tweezijdige waarschijnlijkheid, verbonden met de t-verdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
degrees_freedom Een geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden wordt aangegeven.

Limitations:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie TDIST:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.