Ga naar hoofdinhoud

RangeNPV - scriptfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeNPV - scriptfunctie

RangeNPV() retourneert de huidige nettowaarde van een investering op basis van een kortingspercentage en een reeks toekomstige periodieke betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden). Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van money.

Voor cashflows die niet noodzakelijkerwijs periodiek zijn, raadpleegt u RangeXNPV - scriptfunctie.

Syntax:  

RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression]) 

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
discount_rate Het rentepercentage per periode.
value Een betaling of inkomsten die aan het eind van elke periode plaatsvindt. Elke waarde kan een enkele waarde of een bereik van waarden zijn die is geretourneerd door een interrecordfunctie met een derde optionele parameter.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Voorbeelden Resultaten

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800)

retourneert 1188,44

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van RangeNPV voor elk van de records in de tabel.
RangeID RangeNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40