Ga naar hoofdinhoud

Peek - scriptfunctie

OP DEZE PAGINA

Peek - scriptfunctie

Peek() retourneert de waarde van een veld in een tabel voor een rij die al is geladen of die in het interne geheugen beschikbaar is. Het rijnummer kan worden opgegeven, net als de tabel.

Syntax:  

Peek(

field_name

[, row_no[, table_name ] ])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
field_name Naam van het veld waarvoor de retourwaarde is vereist.De invoerwaarde moet worden aangegeven als een tekenreeks (bijvoorbeeld literal tussen aanhalingstekens).
row_no

De rij in de tabel die het vereiste veld aangeeft. Kan een uitdrukking zijn, maar moet worden herleid tot een geheel getal. 0 geeft de eerste record aan, 1 de tweede, enzovoort. Negatieve nummers geven de volgorde vanaf het eind van de tabel aan. -1 geeft de laatste gelezen record aan.

Als geen row wordt aangegeven, wordt -1 verondersteld.

table_name Een label voor een tabel zonder dubbele punt aan het eind. Als geen table_name wordt vermeld, wordt de huidige tabel verondersteld. Als de tabelnaam buiten de LOAD-opdracht wordt gebruikt of als de tabelnaam verwijst naar een andere tabel, moet de table_name worden opgenomen.

Limitations:  

In de eerste record van een interne tabel retourneert de functie NULL.