Ga naar hoofdinhoud

Publicatie van bladwijzers ongedaan maken

U kunt een bladwijzer die u hebt gepubliceerd niet langer beschikbaar stellen aan anderen, door de publicatie ervan ongedaan te maken.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op Bookmark om de bladwijzers te bekijken.

  2. Zoek de gepubliceerde bladwijzer onder Gepubliceerd door mij.
  3. Raak de bladwijzer lang aan of klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Publicatie ongedaan maken.

    Het dialoogvenster Publicatie van bladwijzer ongedaan maken wordt weergegeven.

  4. Klik op Publicatie ongedaan maken.

    De publicatie van de bladwijzer wordt ongedaan gemaakt en deze wordt verplaatst van Gepubliceerd door mij naar Mijn bladwijzers.

De bladwijzer is niet langer beschikbaar voor andere gebruikers van de app.

Tip: Bovendien kunt u de publicatie van een bladwijzer in de werkbladweergave ongedaan maken door een bladwijzer in Bladwijzers lang aan te raken of er met de rechtermuisknop op te klikken.