Ga naar hoofdinhoud

Hiërarchische gegevens selecteren vanuit Qlik DataMarket

OP DEZE PAGINA

Hiërarchische gegevens selecteren vanuit Qlik DataMarket

Veel Qlik DataMarket-gegevensverzamelingen bevatten dimensies en metingen die hiërarchisch zijn gestructureerd. DataMarket-gegevensverzamelingen die hiërarchisch zijn gestructureerd bevatten hiërarchiën van twee en drie niveaus. Hoe selecties worden uitgevoerd in deze hiërarchiën is afhankelijk van de gegevens op elk niveau.

Bovenliggenden en onderliggende takken selecteren

In sommige hiërarchiën kunnen selecties worden uitgevoerd op alle niveaus. Zo bevat bijvoorbeeld de gegevensverzameling Selected development indicators de dimensie Geographical area met drie niveaus.

Geselecteerde ontwikkelingsindicatoren bevat de dimensie Geografisch gebied met drie niveaus.

Selected development indicators displayin one dimension with three levels.

 

Een selectie uit World, Region of Country is op zich geldig. Bij elke selectie die het hoogste niveau omvat worden allen gegevens voor de regio's en landen geladen zelfs als specifieke regio's en landen eveneens worden geselecteerd. Maar als een regio op zich wordt geselecteerd, wordt alleen dat deel van de wereld geladen.

Als u zowel World als North America selecteert, worden gegevens voor de wereld gescheiden weergegeven van gegevens voor North America.

Als u Canada selecteert bij Country, krijgt u aparte gegevens voor de wereld, de regio North America en Canada.

Als u Canada selecteert bij Country, maar niet North America selecteert, worden de geaggregeerde gegevens voor North America niet geladen. Alleen de gegevens voor Canada wordt geladen voor de regio North America.

Bovenliggende takken selecteren die geen gegevens bevatten

In sommige gegevensverzamelingen bevat de bovenliggende tak in een hiërarchie geen gegevens. Bovenliggende takken zonder gegevens worden aangegeven met selectievakjes met onderbroken lijnen, zoals in de gegevensverzameling US social characteristics (by state).

US Social characteristics (by state) (Sociale kenmerken VS (per staat)) bevat drie bovenliggende takken die geen gegevens bevatten; Ancestry (Afkomst), Disability status of the civilian noninstitutionalized population (Gehandicaptenstatus van de civiele niet-geïnstitutionaliseerde bevolking) en Educational attainment (Onderwijsniveau).

Select data to load view displaying parent branches with no data, indicated by check boxes with broken lines.

Wanneer het bovenliggende veld is geselecteerd, worden alle onderliggende takken van de tak automatisch ook geselecteerd. Om een paar onderliggende elementen van de tak te selecteren in plaats van alle, kunt u afzonderlijke velden in de automatische selectie van bovenliggende velden deselecteren of kunt u afzonderlijke velden selecteren zonder het bovenliggende veld te selecteren.