Ga naar hoofdinhoud

Standaardmodus uitschakelen

OP DEZE PAGINA

Standaardmodus uitschakelen

U kunt de standaardmodus uitschakelen, met andere woorden de bestaande modus instellen, om QlikView load-scripts die verwijzen naar absolute of relatieve bestandspaden en bibliotheekverbindingen opnieuw te gebruiken.

Waarschuwing: Bij het uitschakelen van de standaardmodus kan een beveiligingsrisico ontstaan doordat het bestandssysteem wordt opengesteld.
Opmerking: U kunt de standaardmodus niet uitschakelen in Qlik Sense Cloud.

Qlik Sense

Voor Qlik Sense, kan de standaardmodus worden uitgeschakeld in QMC met de eigenschap Standaardmodus.

Zie Een Qlik Sense-site beheren voor meer informatie: Bewerkingsengine

Qlik Sense Desktop

In Qlik Sense Desktop kunt u de standaard-/bestaande modus instellen in Settings.ini.

Als u Qlik Sense Desktop in de standaardinstallatielocatie hebt geïnstalleerd, bevindt Settings.ini zich in C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Settings.ini. Als u Qlik Sense Desktop hebt geïnstalleerd in een door u geselecteerde map, bevindt Settings.ini zich in de map Engine in het installatiepad.

Doe het volgende:

  1. Open Settings.ini in een teksteditor.
  2. Wijzig StandardReload=1 in StandardReload=0.
  3. Sla het bestand op en start Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop wordt nu in de bestaande modus uitgevoerd.

Instellingen

De beschikbare instellingen voor StandardReload zijn:

  • 1 (standaardmodus)
  • 0 (bestaande modus)