Ga naar hoofdinhoud

Gegevens toevoegen vanuit Qlik DataMarket

Qlik DataMarket biedt een uitgebreide verzameling actuele en gebruiksklare gegevens uit externe bronnen die direct toegankelijk zijn vanuit Qlik Sense. Qlik DataMarket biedt actuele en historische weerinformatie en demografische gegevens, wisselkoersen, alsmede zakelijke, economische en sociale gegevens.

Qlik DataMarket biedt bovendien gegevensverzamelingen van de Eurostat-database, alsmede Database by themes, Tables by themes, Tables on EU policy en Cross cutting topics.

Bij het toevoegen van gegevens vanuit Qlik DataMarket selecteert u categorieën en filtert u vervolgens de velden van gegevens die beschikbaar zijn in deze categorieën. De DataMarket-categorieën bevatten grote hoeveelheden gegevens en via filteren kunt u subsets van de gegevens nemen en de hoeveelheid gegevens die worden geladen beperken.

Sommige Qlik DataMarket-gegevens zijn gratis beschikbaar. Gegevens die zijn gemarkeerd als Premium zijn beschikbaar tegen een abonnementstarief.

Voordat u Qlik DataMarket-gegevens kunt gebruiken, moet u de algemene voorwaarden voor het gebruik ervan accepteren. Ook moet u, als u een licentie hebt aangeschaft voor Premium-gegevenspakketten, uw toegangsreferenties invoeren om gegevens in het pakket te gebruiken. Nadat toegangsreferenties zijn opgegeven, worden de Premium-gegevens van het label Gelicentieerd voorzien.

Als u de algemene voorwaarden accepteert maar geen licentie invoert voor een van de premium gegevenspakketten, staat er een knop Kopen naast de premium pakketten, waarmee u een licentie kunt aanschaffen. De knop Kopen komt in de plaats van het label Premium.

InformatieHet is niet nodig de algemene voorwaarden van Qlik DataMarket te accepteren bij het gebruik van Qlik Sense Desktop. Ook zijn geen toegangsreferenties vereist omdat de Premium-gegevensverzamelingen niet beschikbaar zijn op Qlik Sense Desktop.

Zie Activeren van de Qlik DataMarket licentie voor meer informatie over het activeren van de licentie.

Doe het volgende:

 1. Open een app.
 2. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op ú. U kunt ook klikken op Gegevens toevoegen in het menu ¨.
 3. Klik Qlik DataMarket om de Qlik DataMarket-pakketten weer te geven.

  WaarschuwingDe DataMarket-gebruikersinterface kan worden geblokkeerd door browseruitbreidingen, zoals Privacy Badger, die advertenties blokkeren en de privacy verbeteren. Dit gebeurt als de uitbreiding berichten van DataMarket ten onrechte houdt voor gebruikerstracering door derden. Als zich dit voordoet, kunt u toegang tot DataMarket krijgen door uw Qlik Sense-site uit te sluiten van de lijst met geblokkeerde sites in de browseruitbreiding die DataMarket blokkeert.
 4. Selecteer een gegevenspakket.

  U selecteert een gegevenspakket in de lijst (bijvoorbeeld, Essentials Free of Financial Reports) of u kunt specifieke soorten gegevens zoeken. Als u wilt zoeken in Qlik DataMarket, selecteert u boven in de lijst met gegevenspakketten ZoekenDataMarket en voert u een zoekterm of -zinsnede in de stap Een gegevensverzameling selecteren in.

  Ga voor meer informatie naar Zoeken in Qlik DataMarket.

 5. Selecteer een gegevensverzameling in de stap Een gegevensverzameling selecteren.

  Afhankelijk van het DataMarket-pakket dat u selecteert, moet u mogelijk meerdere subcategorieën binnen het pakket selecteren om naar individuele gegevensverzamelingen te gaan die gegevens bevatten. Gegevensverzamelingen zijn te herkennen aan het pictogram ] naast de beschrijving van de gegevensverzameling. Als u op het pictogram ] klikt, worden de metagegevens van de gegevensverzameling weergegeven.

  Bij selectie van de gegevensverzameling wordt een verbinding met die specifieke gegevensverzameling gemaakt.

 6. Selecteer ten minste één filter uit elke dimensie, meting en tijdsperiode in de stap Gegevens selecteren om te laden.

  In het linkerdeelvenster worden de dimensies, metingen en tijdsperioden weergegeven. Als u op een dimensie, meting of tijdsperiode klikt in het linkerdeelvenster, worden de waarden van deze dimensie, meting of tijdsperiode weergegeven in het rechterdeelvenster.

  Onder aan de linkerkolom bevindt zich een laadaanduiding die aangeeft hoeveel cellen bij benadering worden geladen met de momenteel geselecteerde velden. Deze aanduiding is groen als het aantal gering is en wordt geel als het aantal toeneemt tot een waarde die de laadtijd aanmerking zou kunnen beïnvloeden. De aanduiding wordt rood als de hoeveelheid gegevens zo groot is dat het laden wellicht zou kunnen mislukken.

  Zie Qlik DataMarket-dimensies, metingen en tijdsperioden selecteren voor meer informatie over dimensies, metingen en tijdsperiodes in Qlik DataMarket.

  Zie Hiërarchische gegevens selecteren vanuit Qlik DataMarket voor meer informatie over hiërarchische gegevens in Qlik DataMarket.

 7. Klik op Gegevens toevoegen om de gegevens te openen in de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer. Hierdoor kunt u meer gegevensbronnen toevoegen, de gegevens transformeren en de tabellen koppelen in Gegevensbeheer.

  Gegevensprofilering is standaard ingeschakeld wanneer u op Gegevens toevoegen klikt. Gegevensprofilering zorgt voor het volgende:

  • Raadt gegevenskoppelingen aan.
  • Kwalificeert automatisch gemeenschappelijke velden tussen tabellen. Dit voegt een unieke, op de tabelnaam gebaseerde prefix toe.
  • Wijst datum- en tijdvelden toe aan autoCalendar.

  Tabellen worden niet automatisch gekoppeld op basis van gemeenschappelijke veldnamen. U kunt tabellen koppelen in de weergave Koppelingen.

  TipAls u de gegevens rechtstreeks in de app wilt laden, klikt u op ¥ en schakelt u vervolgens gegevensprofilering uit. Hierdoor worden, wanneer u gegevens toevoegt, ook alle bestaande gegevens opnieuw geladen vanuit gegevensbronnen. Tabellen zullen automatisch worden gekoppeld op basis van gemeenschappelijke veldnamen. Er zullen geen datum- en tijdvelden worden gemaakt.
 8. Ga voor meer informatie naar Verbinding maken met gegevensbronnen.

 9. Klik op Gegevens laden wanneer u gereed bent met het voorbereiden van de gegevens. Als er ernstige problemen worden gevonden, moet u de problemen verhelpen in Gegevensbeheer voordat u gegevens kunt laden naar de app.

  Ga voor meer informatie naar Problemen oplossen - Gegevens laden.