Ga naar hoofdinhoud

Gegevens exporteren vanuit een visualisatie

U kunt gegevens exporteren vanuit een visualisatie en deze opslaan als een .xlsx-bestand.

Voor het aantal rijen, kolommen en celbeperkingen van een Excel-exportbestand raadpleegt u de methode ExportData (alleen in het Engels).

Doe het volgende:

  1. Klik met de rechtermuisknop op de visualisatie waaruit u gegevens wilt exporteren.

  2. Selecteer I Gegevens exporteren.

  3. Klik in het dialoogvenster Export voltooid op de koppeling voor het downloaden van het gegevensbestand.

  4. Open het bestand of sla het op.

De gegevens zijn geëxporteerd naar een bestand in de indeling .xlsx.

Tip: In filtervakken met meer dan één dimensie kunt u alle dimensies of een enkele dimensie selecteren.