Ga naar hoofdinhoud

ZTestw_dif - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

ZTestw_dif - script- en diagramfunctie

ZTestw_dif() retourneert het geaggregeerde gemiddelde verschil van de z-toets van een serie waarden.

Deze functie is van toepassing op z-testen waarbij de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Syntax:  

ZTestw_dif ( weight, value [, sigma]) 

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
value De waarden moeten op value worden geretourneerd. Er wordt uitgegaan van een steekproefgemiddelde van 0. Als u met een ander gemiddelde wilt werken, trekt u die waarde van de steekproefwaarden af.
weight Elke steekproefwaarde in value kan één of meer keer worden geteld, afhankelijk van de corresponderende waarde van weight.
sigma De standaarddeviatie kan, indien bekend, worden opgegeven in sigma. Als sigma wordt weggelaten, wordt de huidige standaarddeviatie van de steekproef gebruikt.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Example:  

ZTestw_dif( Weight, Value-TestValue)