Ga naar hoofdinhoud

RangeAvg - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeAvg - script- en diagramfunctie

RangeAvg() retourneert het gemiddelde van een bereik. De invoer van de functie is een waardebereik of een uitdrukking.

Syntax:  

RangeAvg(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriek

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Limitations:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
RangeAvg (1,2,4)

retourneert 2,33333333

RangeAvg (1,'xyz') retourneert 1
RangeAvg (null( ), 'abc') Retourneert NULL

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeAvg voor elk van de records in de tabel.
RangeID MyRangeAvg
1 7
2 4
3 6
4 12.666
5 6.333
6 5

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Retourneert een glijdend gemiddelde van het resultaat van het bereik van drie waarden van MyField berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeAvg().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Tip: Schakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
MyField RangeAvg (Above(MyField,0,3))  
10 10 Omdat dit de bovenste rij is, bestaat het bereik uit slechts één waarde.
2 6 Er bevindt zich slechts één rij boven deze rij, dus is het bereik: 10,2.
8 6,6666666667 Het equivalent van RangeAvg(10,2,8)
18 9,333333333  
5 10,333333333  
9 10,6666666667  

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;