Ga naar hoofdinhoud

Wat is er nieuw in Qlik Sense April 2020?

OP DEZE PAGINA

Wat is er nieuw in Qlik Sense April 2020?

Visualisaties en dashboards

Bij deze release worden veel nieuwe visualisatiefuncties en opties voor opmaak aan Qlik Sense toegevoegd waarmee u geavanceerdere en aangepaste analyses kunt maken. We hebben een organisatiediagram (organigram) toegevoegd aan de visualisatiebundel, bovendien kunt u nu een relatieve modificator toevoegen aan staafdiagrammen, combinatiegrafieken, lijndiagrammen en tabellen. Daarnaast hebben we verbeteringen aangebracht aan tabellen, draaitabellen, KPI's, kaarten en aangepaste knopinfo, en we hebben de navigatie van apps verbeterd.

Visualisaties

Organisatiediagram

We hebben onze visualisatiebundel verbeterd door er een nieuw diagram aan toe te voegen dat organisaties voorstelt. Met het organigram kunt u organisatiediagrammen maken op basis van gegevens met een boomstructuur. U kunt door de hiërarchie navigeren door de boom uit te vouwen en samen te vouwen.

Organigram

Zoek in tabellen

Naast de standaardzoekfunctie via een URL-koppeling, kunt u nu ook zoeken via een koppelingslabel in een tabel. Er is ook een optie om het speciale scrollen bij aanraken uit te schakelen, zodat de eerste kolom vastgezet kan worden.

Zoek in tabellen

Verbeteringen draaitabel

Draaitabellen zijn op twee punten verbeterd:

  • U kunt nu de lay-outstatus van uw draaitabel opslaan. Hierdoor kunt u uitgevouwen of samengevouwen knooppunten opslaan als bladwijzer. Deze verbetering is ideaal om weergaves van grote draaitabellen met veel knooppunten met anderen te delen.

    Een bladwijzer aanmaken voor een uitgevouwen draaitabel

  • U kunt nu op eerste meting sorteren. Deze sorteermethode heeft voorrang op alle andere sorteringen. Zo kunt u categorieën op een andere manier sorteren, bijvoorbeeld door een categorie op verkoop te sorteren in plaats van op naam.

    Sorteren op eerste meting

Verbeteringen aan kaartdiagrammen

We hebben verschillende verbeteringen uitgevoerd in de eigenschappen van kaartlagen. Nu zijn er opmaakopties voor hoeveelheden in het kaartdiagram, zodat u de kleur en grootte van metingen kunt aanpassen. We hebben het maximale aantal items in kaartladen op punten en gebieden verhoogd tot 50.000.

Kaarteigenschappen

Relatieve modificator (percentages)

De relatieve modificator zorgt voor een snelle manier om het relatieve percentage van een meting weer te geven, zonder hier expressiesyntax voor te hoeven schrijven. U kunt hiermee het effect van specifieke selecties bekijken, namelijk ten opzichte van de selectie, ten opzichte van het totaal, of ten opzichte van andere velden. Deze instelling is beschikbaar in staafdiagrammen, combinatiegrafieken, lijndiagrammen en tabellen.

Relatieve cijfers

Dashboards en applicaties

Aangepaste knopinfo

U kunt er nu voor kiezen om standaard metingen niet van knopinfo te voorzien. Bovendien kunt u alle of een gedeelte van de knopinfo verbergen voor een visualisatie.

Aangepaste knopinfo

Werkblad-trigger

Deze functie geeft u de mogelijkheid acties toe te voegen die geactiveerd worden als een gebruiker een werkblad opent. Met deze functie kunt u meer geavanceerde navigatiefuncties inschakelen. Dit omvat acties zoals het instellen van selecties, van de status van velden, van bladwijzers en variabelen.

Een actie toevoegen aan werkbladen

Algemene navigatie

Algemene navigatie biedt een nieuwe aanpak van topnavigatie door middel van vervolgkeuzelijsten in de Qlik Sense-client.

Browsen met tabbladen

Thema's en opmaak

Opmaak van KPI-lettertypes

Er zijn nieuwe opties beschikbaar om het gedrag van opmaak te bepalen voor lettertypes van KPI's. U kunt kiezen voor een vaste opmaak (altijd dezelfde lettergrootte), vloeiende opmaak (lettergrootte aangepast aan de grootte van het vak), of responsieve opmaak (aangepast aan de grootte van het vak en aan de lengte van de tekst).

KPI-eigenschappen

Geavanceerd ontwerpen

Apps naar ruimten distribueren

Bij implementatie in een multi-cloud zijn er extra besturingselementen om het distributiebeleid voor content te bepalen. U kunt gefaseerde apps nu direct vanuit een Qlik Sense Enterprise in een Windows-omgeving verzenden naar een beheerde ruimte in Qlik Sense Enterprise SaaS, voor een breder gebruik ervan in de organisatie. Als deze apps opnieuw worden geladen in de Windows-omgeving, worden ze ook in de beheerde ruimte ververst.

Publiceren in cloudhubs

Bladwijzers delen

Om gemakkelijker te kunnen samenwerken hebben we een nieuwe manier toegevoegd om bladwijzers in gepubliceerde apps te delen. U kunt een koppeling naar een community-bladwijzer kopiëren om deze via andere kanalen te delen, zoals e-mail of Slack.

Koppelingen naar bladwijzers kopiëren in gepubliceerde apps

Geplande reloads beveiligen

U kunt nu veilige geplande reload-acties via de QMC laten lopen, die verbeterde bescherming en beheer van gegevenstoegang biedt. Dit wordt ondersteund door eenmalige aanmelding in meerdere domeinen.

Servicecluster: Imitatie (alleen in het Engels)