Visualization bundle

Met visualisaties kunt u de betekenis van een grote hoeveelheid gegevens duidelijk overbrengen. De Visualization bundle is een set uitbreidingen die kan worden gebruikt om de diagramcapaciteit van de Qlik Sense-app te verbeteren en verhogen. De uitbreidingen zijn optioneel. U hoeft deze niet te installeren of in te schakelen om Qlik Sense te kunnen gebruiken.

Uitbreidingen inschakelen

U kunt de Visualization bundle installeren wanneer u Qlik Sense installeert. Als u de installatie van uw uitbreiding wilt aanpassen, zie: De installatie van uitbreidingsbundels aanpassen.

Uitbreidingen aanmaken

U vindt visualisatie-uitbreidingen in het bedrijfsmiddelenvenster onder Aangepaste objecten.

De volgende uitbreidingen zijn inbegrepen:

 • Staaf- en vlakdiagramuitbreiding

  Maak staaf- en vlakdiagrammen en verbeter deze met overgangen en connectoren.

 • Bulletgrafiekuitbreiding

  Een bulletgrafiek is een meter die ook een doelmarkering en een kwalitatief bereik kan tonen om prestaties te tonen.

 • Funnel chart-uitbreiding

  Een trechterdiagram is een visuele representatie van de verbonden fasen van een lineair proces.

 • Heatmap chart-uitbreiding

  Een diagram dat vergelijkende gegevens weergeeft, waarbij de waarden worden vertegenwoordigd door kleuren.

 • Multi KPI-uitbreiding

  Een uitbreiding die de KPI van meerdere dimensiewaarden laat zien, waardoor u prestaties snel kunt begrijpen en bijhouden.

 • Network chart-uitbreiding

  Maakt een clusterdiagram dat een grafisch diagram van een computernetwerk voorstelt.

 • Radar chart-uitbreiding

  Maakt een tweedimensionaal diagram met radiale assen om de score van een meting in de ene dimensie of de andere weer te geven.

 • Sankey chart-uitbreiding

  Een flowdiagram dat op een visuele manier belangrijke overdrachten of flows binnen gedefinieerde systeemgrenzen benadrukt.

 • Word cloud chart-uitbreiding

  Een woordenwolkdiagram waarbij de grootte van het woord is gebaseerd op de metingswaarde.

Beperkingen

Wanneer u visualisatie-uitbreidingen uit een door Qlik geleverde uitbreidingsbundel gebruikt, gelden er enkele algemene beperkingen vergeleken met ingebouwde visualisaties, zoals staafdiagrammen. Ga voor meer informatie naar Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object.