Uitbreiding On-Demand-rapportage

De uitbreiding On-Demand-rapportage is een visualisatie-uitbreiding die een knop toevoegt waarmee op aanvraag Qlik NPrinting-rapporten kunnen worden gemaakt. De uitbreiding is inbegrepen in Dashboard bundle.

Vereisten

U moet toegang hebben tot een Qlik NPrinting Server (juni 2017 of later) met een Qlik NPrinting-app die is verbonden met de Qlik Sense-app die u aan het ontwerpen bent. Deze Qlik NPrinting-app bevat uw rapportsjablonen. Er gelden enkele aanvullende vereisten:

 • Rapporten moeten voor On-Demand zijn ingeschakeld in de Qlik NPrinting-webconsole.

  On-Demand-rapporten inschakelen (alleen in het Engels).

 • Alle gebruikers die On-Demand-rapporten uitvoeren, moeten als gebruikers in Qlik NPrinting worden toegevoegd, met een beveiligingsrol die het uitvoeren van On-Demand-rapporten ondersteunt.

Wanneer gebruiken

De uitbreiding On-Demand-rapportage is handig wanneer u de gebruiker in staat wilt stellen om vooraf gedefinieerde Qlik NPrinting-rapporten af te drukken binnen Qlik Sense, met hun selecties in de app als filter.

Een knop voor On-Demand-rapportage maken

U kunt een On-Demand-rapportageknop maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

Doe het volgende:

 1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Dashboard bundle, On-demand reporting (On-Demand-rapportage) naar het werkblad.
 2. Stel in Server Connection (Serververbinding) onder NPrinting Connection (NPrinting-verbinding) in het eigenschappenvenster de serververbinding in. De URL moet eindigen op een /.

  Example: https://<servernaam>:4993/

 3. Selecteer in Choose App (App kiezen) de Qlik NPrinting die de rapportsjabloon-app bevat.
 4. Selecteer in Choose Report (Rapport kiezen) onder Report Configuration (Rapportconfiguratie) het rapport dat u met de knop wilt verbinden.
 5. Selecteer in Default Export Format (Standaardexportindeling) een standaardexportindeling voor het rapport.
 6. Stel in Button Label (Knoplabel) onder Appearances (Uiterlijk) het label voor de knop in.

U hebt nu een On-Demand-rapportageknop gemaakt. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een rapport gegenereerd.

Een rapport genereren

U kunt een rapport genereren dat volgens de huidige selecties in de Qlik Sense-app wordt gefilterd. De analysemodus moet actief zijn.

 1. Klik op de knop die u hebt gemaakt.

  Het dialoogvenster Export (Exporteren) wordt geopend, waarin de status van de rapportaanmaak wordt getoond.

 2. Nadat het rapport is gegenereerd, wordt een downloadknop geactiveerd. Klik op de downloadknop om het rapport te downloaden.

U hebt het rapport nu gedownload.

Tip: Met de knop New Report (Nieuw rapport) in het dialoogvenster Export (Exporteren) kunt u ook elk Qlik NPrinting On-Demand-rapport genereren dat voor u beschikbaar is. U wordt gevraagd een rapport en exportindeling te selecteren.

Beperkingen

Zie Beperkingen van uitbreidingsbundels geleverd door Qlik voor meer informatie over algemene beperkingen.

 • Als u selecties maakt voor een veld in de Qlik Sense-app, moet hetzelfde veld ook in de Qlik NPrinting-rapportsjabloon zijn opgenomen, anders zal het rapport mislukken.
 • Als de Qlik NPrinting-rapportsjabloon een filter bevat, is het niet mogelijk om in de Qlik Sense-app conflicterende selecties te maken, omdat het rapport dan zal mislukken.