Dashboard bundle

Dashboard bundle is een reeks visualisatie-uitbreidingen die u kunt gebruiken om de navigatie en selectie in uw Qlik Sense-app te verbeteren. De uitbreidingen zijn optioneel. U hoeft deze niet te installeren of in te schakelen om Qlik Sense te kunnen gebruiken.

Uitbreidingen inschakelen

U kunt de Dashboard bundle installeren wanneer u Qlik Sense installeert. Als u de installatie van uw uitbreiding wilt aanpassen, zie: De installatie van uitbreidingsbundels aanpassen.

Uitbreidingen aanmaken

U vindt dashboard-uitbreidingen in het bedrijfsmiddelenvenster onder Aangepaste objecten.

De volgende uitbreidingen zijn inbegrepen:

  • Uitbreiding datumbereikkiezer

    U kunt één datum of een datumbereik selecteren in een kalender.

  • Uitbreiding navigatieknop

    U kunt een knop toevoegen om naar een ander werkblad, een presentatie of een website te navigeren. U kunt ook een of meer acties toevoegen die vóór de navigatie worden uitgevoerd.

  • Uitbreiding On-Demand-rapportage

    U kunt een knop toevoegen waarmee een Qlik NPrinting-rapport op basis van de huidige selecties in de app wordt gemaakt.

Beperkingen

Wanneer u visualisatie-uitbreidingen uit een door Qlik geleverde uitbreidingsbundel gebruikt, gelden er enkele algemene beperkingen vergeleken met ingebouwde visualisaties, zoals staafdiagrammen. Ga voor meer informatie naar Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object.