Een app via werkbladen structureren

Door middel van werkbladen kunt u de ideeën en doelen voor uw app structureren. Wanneer u een lege app maakt, is het een goede gewoonte om eerst een structuur van lege werkbladen op te zetten, waarbij elk werkblad staat voor een idee of doel. Zo krijgt u, en anderen waarmee u uw app deelt, een goed overzicht van de app.

Laten we zeggen dat u een overzicht wilt van de belangrijkste kencijfers van uw onderneming, verkopen en marges op status, regio en product wilt weergeven en tevens verkopen per plaats en verkoper. U kunt al deze informatie structureren door een werkblad te maken voor elk van deze doeleinden in plaats van deze informatie op één plaats te houden.

Elk werkblad heeft een doel en achterliggend idee

Three different sheets.

Een werkblad is de plaats waarop diagrammen en tabellen worden geplaatst voor het visualiseren van de gegevens. Een app kan bestaan uit een of meer werkbladen.

De selecties die u maakt, zijn van invloed op de visualisaties ongeacht de werkbladen waarop ze zich bevinden.

Een voorbeeld van een werkblad met aan de linkerzijde vakken waarin de gegevens worden geselecteerd en gefilterd die aan de rechterzijde in de visualisaties worden gepresenteerd.

Sheet with visualizations.

Een nieuw werkblad maken

U kunt een nieuw werkblad voor de app maken vanuit het app-overzicht of vanuit het navigatievenster voor het werkblad.

Tip: U hebt in de werkbladweergave toegang tot het navigatievenster van het werkblad door op 4 op de werkbalk te klikken.

Doe het volgende:

 1. Klik in het app-overzicht op 4 om de werkbladen weer te geven.
 2. Klik op P of Nieuw werkblad maken.
 3. Geef uw werkblad een titel en voeg een beschrijving toe.
 4. Klik buiten het tekstvak om de titel en de beschrijving op te slaan.

Er wordt een nieuw werkblad gemaakt.

Het gebied van een werkblad uitbreiden

U kunt het gebied van een werkblad verticaal uitbreiden als u meer visualisaties moet gebruiken dan dat er op een scherm passen.

Alvorens te starten

Houd rekening met het volgende:

 • U moet dan Werkblad uitbreiden activeren in de werkbladeigenschappen.
 • Met elke uitbreiding wordt 50% van de oorspronkelijke hoogte van het werkblad toegevoegd.
 • Als u visualisaties hebt die kunnen worden geschoven, kan dit conflicten veroorzaken met de mogelijkheid om te schuiven in een uitgebreid werkblad. Het kan nuttig zijn om lege ruimte over te laten voor het schuiven wanneer u het werkblad ontwerpt.

U kunt het werkblad op twee verschillende manieren uitbreiden:

Doe het volgende:

 • Sleep een object naar de onderkant van het werkblad en zet het neer in het neerzetgebied dat wordt weergegeven.
 • Klik op de knop Werkblad uitbreiden.

Het werkblad wordt nu uitgebreid met 50% van zijn oorspronkelijke hoogte en u kunt verticaal schuiven door het werkblad om alle inhoud te bekijken.

Grootte van werkblad aanpassen

Qlik Sense gebruikt standaard een responsieve lay-out voor werkbladen, die het werkblad aanpast aan de schermafmeting van de gebruiker. U kunt een aangepaste hoogte en breedte instellen voor het werkblad als u een niet-responsieve lay-out voor uw werkbladen wilt gebruiken. Zo waarborgt u dat uw dashboard precies zo aan gebruikers wordt getoond als u het heeft gemaakt, zonder aanpassingen voor responsiviteit. U kunt de hoogte en breedte van een werkblad op elke waarde tussen 300 en 4000 pixels instellen.

Wanneer een werkblad een aangepaste grootte gebruikt, kunt u de rasterafstand wijzigen, maar kunt u niet Werkblad uitbreiden gebruiken om de grootte te wijzigen.

Opmerking:

Wanneer een aangepast werkblad wordt geëxporteerd, wordt het werkblad geëxporteerd als een Responsief werkblad.

Houd voor optimale standaardminiaturen van uw werkblad uw aangepaste grootteverhouding op 8:5 (breedte:hoogte).

Doe het volgende:

 1. Wijzig de instelling Grootte van werkblad van Responsief naar Aangepast.
 2. Voer een breedte van het werkblad in pixels in.

  Het werkblad krijgt de nieuwe breedte.

 3. Voer een hoogte van het werkblad in pixels in.

  Het werkblad krijgt de nieuwe hoogte.

De rastergrootte van een werkblad wijzigen

U kunt de rastergrootte van het werkblad aanpassen zodat er meer visualisaties op een werkblad passen, of om meer controle te hebben over de manier waarop visualisaties worden geplaatst.

Doe het volgende:

 • Wijzig de instelling Rasterafstand in de werkbladeigenschappen van Breed (de standaardoptie) naar Gemiddeld of Smal.

Het werkbladraster is nu compacter en de vierkanten van het raster zijn kleiner.

De titel en beschrijving van een werkblad wijzigen

U kunt de titel en beschrijving van uw werkbladen wijzigen. U kunt een werkblad met een vaste titel gebruiken of een werkblad met een dynamische titel gebaseerd op een uitdrukking.

Doe het volgende:

 1. Klik in het app-overzicht op 4 om de werkbladen weer te geven.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u zich in de rasterweergave bevindt, ì, klikt u op de werkbladtitel en vervolgens op @.
  • Als u zich in de lijstweergave bevindt, î, klikt u op @.
 3. Bewerk Titel en Beschrijving.
 4. Klik buiten het tekstgebied.
Uw wijzigingen worden opgeslagen.
Tip: U kunt ook de titel en beschrijving van een werkblad wijzigen in het eigenschappenvenster.

Gebruik maken van een werkblad met dynamische titel

U kunt ook een werkblad met een dynamische titel instellen gebaseerd op een uitdrukking in de eigenschap Titeluitdrukking van het eigenschappenvenster van het werkblad. U kunt elke gewenste geldige diagramuitdrukking gebruiken.

Ga voor meer informatie naar Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.

Als u een dynamische titel van het werkblad instelt, wordt de vaste titel (Titel) niet gebruikt.

De miniatuur van een werkblad wijzigen

U kunt de standaardminiatuur van een werkblad vervangen door een andere miniatuur om het onderscheid tussen werkbladen in het app-overzicht en het navigatievenster voor het werkblad te vergemakkelijken. U kunt een van de standaardafbeeldingen of een eigen afbeelding gebruiken.

Alvorens te starten

Houd rekening met het volgende:

 • De volgende indelingen worden ondersteund: .png, .jpg, .jpeg en .gif.
 • De optimale hoogte/breedteverhouding van een miniatuur is 8:5 (breedte:hoogte).
 • U kunt alleen de miniatuur van een niet-gepubliceerd werkblad toevoegen of wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Klik in het app-overzicht op 4 om de werkbladen weer te geven.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u zich in de rasterweergave bevindt, ì, klikt u op de werkbladtitel en vervolgens op @.
  • Als u zich in de lijstweergave bevindt, î, klikt u op @.
 3. Klik op 0 in de standaardminiatuur.

  De Mediabibliotheek wordt geopend.

 4. Klik op een map in de mediabibliotheek, bijvoorbeeld In app of Standaard.

 5. Selecteer de afbeelding die u als miniatuur wilt gebruiken voor het werkblad en klik op Invoegen.
 6. Klik op m om het bewerken te beëindigen.

De afbeelding die u hebt geselecteerd wordt nu gebruikt als miniatuur voor het werkblad en is zichtbaar in het navigatievenster voor het werkblad en in het app-overzicht.

Tip: U kunt ook de miniatuur van een werkblad wijzigen in het navigatievenster voor het werkblad in de rechterbovenhoek of in het eigenschappenvenster.

De volgende indelingen worden ondersteund: .png, .jpg, .jpeg en .gif.

Voor Qlik Sense: U kunt afbeeldingen uploaden in de map In app in de mediabibliotheek. U moet de Qlik Management Console gebruiken om afbeeldingen naar de standaardmap te uploaden.

Voor Qlik Sense Desktop: U kunt afbeeldingen in de volgende map op uw computer plaatsen: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. De afbeeldingen zijn beschikbaar in de map Standaard in de mediabibliotheek. Als u een app tussen installaties verplaatst, worden de afbeeldingen die u in de app gebruikt gezamenlijk met de app in het qvf-bestand opgeslagen. Als u de app op een nieuw locatie opent, bijvoorbeeld in Qlik Sense Cloud, kunt u de afbeeldingen vinden in de map In app in de mediabibliotheek van de app.

Zie Een Qlik Sense-site beheren voor meer informatie: Objecten uploaden naar inhoudsbibliotheken (alleen in het Engels)

Items kopiëren, vervangen en verplaatsen op werkbladen

U kunt items kopiëren, vervangen en verplaatsen op een werkblad en tussen werkbladen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Met de werkbalk met bewerkingsopties op het werkblad (µ, en ).
 • Met de opties in het snelmenu Knippen, Kopiëren en Plakken (of Plakken en vervangen).
 • Met de sneltoetsen Ctrl+C, Ctrl+X en Ctrl+V.

Een werkblad dupliceren

U kunt elk werkblad dupliceren, ongeacht of het een werkblad is dat deel uitmaakt van de app of een werkblad dat u zelf hebt gemaakt. Het doel van het dupliceren van werkbladen is tijd besparen doordat u inhoud kunt hergebruiken en u de mogelijkheid bieden om het gedupliceerde werkblad te wijzigen zodat het beter aansluit bij uw wensen.

Een gedupliceerd werkblad bevat dezelfde visualisaties als het oorspronkelijke werkblad en is gekoppeld aan dezelfde masteritems. Het gedupliceerde werkblad is een zelfstandig werkblad zonder relatie met het oorspronkelijke werkblad. Gedupliceerde werkbladen worden weergegeven onder Mijn werkbladen in het app-overzicht en in de navigatiefunctie van het werkblad.

U kunt een werkblad op de volgende manieren dupliceren:

 • Klik op Dupliceren in het snelmenu van een werkblad in het app-overzicht of in de werkblad-navigator.
 • Klik op Werkblad dupliceren in het algemene menu in het app-overzicht of in de werkbladweergave.