Derive

De opdracht Derive wordt gebruikt voor het genereren van afgeleide velden op basis van een velddefinitie die is gemaakt met een opdracht Declare. U kunt opgeven voor welke gegevensvelden velden moeten worden afgeleid of u kunt deze expliciet of impliciet afleiden op basis van veldtags.

Syntax:

Derive [Field[s]] From [Field[s]] field_list Using definition

Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] tag_list Using definition

Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition

Arguments:

Argument Beschrijving
definition

Naam van de velddefinitie die moet worden gebruikt bij het afleiden van velden.

Example: Calendar

field_list

Een door komma's gescheiden lijst met gegevensvelden waaruit de afgeleide velden moeten worden gegenereerd, op basis van de velddefinitie. De gegevensvelden moeten velden zijn die u al hebt geladen in het script.

Example: OrderDate, ShippingDate

tag_list

Een door komma's gescheiden lijst met tags. Afgeleide velden worden gegenereerd voor alle gegevensvelden met enige van de tags in de lijst.

Example: '$date'

Extra veldinfo

Examples:

 • Velden afleiden voor specifieke gegevensvelden.

  In dit geval geven we de velden OrderDate en ShippingDate op.

  DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING Calendar;
 • Velden afleiden voor alle velden met een specifieke tag.

  In dit geval leiden we velden af die zijn gebaseerd op Calendar voor alle velden met een tag $date.

  DERIVE FIELDS FROM EXPLICIT TAGS '$date' USING Calendar;
 • Velden afleiden voor alle velden met de velddefinitietag.

  In dit geval leiden we velden af voor alle gegevensvelden met dezelfde tag als de velddefinitie Calendar. In dit geval is dit $date.

  DERIVE FIELDS FROM IMPLICIT TAG USING Calendar;

Afgeleide velden (volledig voorbeeld)

See also: