Exists - scriptfunctie

Exists() bepaalt of een specifieke veldwaarde al is geladen in het veld in het script voor het laden van gegevens. De functie retourneert TRUE of FALSE, zodat deze kan worden gebruikt in de where-clausule van een LOAD-opdracht of een IF-opdracht.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr])

Return data type: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argument Beschrijving
field_name Een naam of een tekenreekuitdrukking die wordt geëvalueerd tot een veldnaam waarop moet worden gezocht. Het veld moet voorkomen in de gegevens die tot dusver zijn geladen door het script.
expr Een uitdrukking die wordt geëvalueerd tot de veldwaarde die moet worden gezocht in het veld dat is opgegeven in field-name. Als niets is opgegeven, wordt uitgegaan van de waarde van de huidige record in het opgegeven veld.