Metingen opnieuw gebruiken met mastermetingen

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u mastermetingen maken voor eventueel hergebruik. Gebruikers van een gepubliceerde app hebben toegang tot de mastermetingen, maar ze kunnen ze niet aanpassen.

Een meting is een combinatie van een uitdrukking en beschrijvende gegevens, zoals naam, beschrijving en extra info. U kunt de uitdrukking voor de meting op verschillende manieren toevoegen.

Tip: U kunt niet alleen mastermetingen maken vanuit het bedrijfsmiddelenvenster bij het werken met een werkblad, maar u kunt ook mastermetingen maken vanuit de gegevensmodelviewer.

See also:

 

Hergebruiken van bedrijfsmiddelen met masteritems

Bedrijfsmiddelenvenster

Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties

Metingen

Dimensies

Een mastermeting maken vanuit de gegevensmodelviewer