Velden verbergen voor analyse

U kunt gegevensvelden verbergen als u niet wilt dat deze beschikbaar zijn bij het maken van visualisaties in werkbladweergave of in inzichtenadviseur. U kunt bijvoorbeeld velden hebben die alleen worden gebruikt om een ander veld te berekenen. U kunt deze velden in Gegevensbeheer verbergen zodat ze niet beschikbaar zijn in het bedrijfsmiddelenvenster van werkbladen of voor inzichtenadviseur, maar wel beschikbaar blijven in Gegevensbeheer en de Editor voor het laden van gegevens.

Bij het verbergen van een veld blijven alle bestaande relaties die het veld heeft, zoals koppelingen of het gebruik bij berekeningen, bewaard. Als een veld momenteel wordt gebruikt, zoals in een masteritem of een bestaand diagram, is het daar nog steeds beschikbaar, maar het zal niet beschikbaar zijn voor gebruik in nieuwe masteritems of visualisaties.

Opmerking:

U kunt al uw verborgen velden weergeven in Gegevensbeheer door naar de Editor voor het laden van gegevens te gaan en de automatisch gegenereerde sectie te openen. Alle verborgen velden worden vermeld als TAG FIELD <field name> WITH '$hidden';.

Een veld verbergen voor analyse

Doe het volgende:

  1. Klik op Ô boven de koptekst van het veld.

  2. Click Verbergen in analyse.

Het veld is nu verborgen in werkbladweergave en inzichtenadviseur. Bij verborgen velden is toegevoegd boven de koptekst van het veld.

Een verborgen veld tonen

Doe het volgende:

  1. Klik op Ô of boven de koptekst van het veld.
  2. Klik op Tonen in analyse.

Het veld is nu beschikbaar in werkbladweergave en inzichtenadviseur.