De cloudhub

Afhankelijk van de implementatie van uw Qlik Sense Enterprise kunt u bij een cloudhub komen wanneer u Qlik Sense opstart. In de cloudhub kunt u apps aanmaken, delen en ermee werken.

De cloudhub is in drie secties onderverdeeld:

 • Introductiepagina
 • Verkennen
 • Uw profiel

Introductiepagina

Wanneer u zich aanmeldt op de cloudhub, start u op de Introductiepagina. Op de Introductiepagina staan onlangs toegevoegde apps waartoe u toegang hebt, uw favoriete apps en uw onlangs toegevoegde verzamelingen.

De sectie Introductiepagina van de cloudhub

The Home page of the cloud hub

Verkennen

In Verkennen kunt u de apps en ruimten weergeven waar u toegang tot hebt. U kunt ook nieuwe apps en ruimten aanmaken. Ga voor meer informatie naar Apps maken in de cloudhub. In de sectie Verkennen worden standaard alle apps uit de ruimten waar u toegang tot hebt weergegeven. U kunt afzonderlijke ruimten in het vervolgkeuzemenu van de ruimten selecteren om apps uit die ruimte weer te geven.

U kunt apps in tegelweergave of lijstweergave bekijken. U kunt ook apps op label filteren. Wanneer u apps op label filtert, kunt u alleen de labels zien die ten minste één app bevatten waar u toegang tot hebt.

Apps kunnen alfabetisch, op aanmaakdatum of op wijzigingsdatum worden gesorteerd. U kunt filteren op apps die eigendom zijn van u of van anderen.

De sectie Verkennen van de cloudhub

The Explore section of the cloud hub

Profiel

Met uw profiel kunt u uw favorieten, uw persoonlijke verzamelingen en de apps die u hebt toegevoegd aan de cloudhub bekijken in zowel uw Persoonlijke ruimte als uw gedeelde ruimten. U kunt uw profiel openen door op uw profielpictogram te klikken. U kunt nieuwe apps aanmaken in Uw inhoud. U kunt verzamelingen bekijken en aanmaken in Uw verzamelingen. Ga voor meer informatie naar Apps maken in de cloudhub.

Apps kunnen alfabetisch, op aanmaakdatum of op wijzigingsdatum worden gesorteerd.

Een profiel in de cloudhub met het profielpictogram Menu openen

A profile from the cloud hub

Apps

U kunt apps toevoegen aan de cloudhub in Verkennen en vanuit Uw inhoud in uw profiel. U kunt nieuwe apps aanmaken, bestaande apps dupliceren of apps uploaden. U kunt apps uploaden die vanaf de cloudhub of andere versies van Qlik Sense worden geëxporteerd. U kunt apps privé houden of delen met andere leden van de cloudhub. Zie Apps maken voor meer informatie over Qlik Sense-apps.

Elke app in de cloudhub geeft de app-naam, omschrijving, eigenaar en wijzigingsdatum van de app weer. U kunt op de app klikken om deze te openen. U kunt op More klikken om meer opties voor de app weer te geven, waaronder:

 • App-gegevens weergeven

  Gegevens geeft een overzicht van de app-gegevens. Hier worden de aanmaakdatum, de laatste wijzigingsdatum en de datum waarop de app voor het laatst opnieuw geladen is weergegeven. Gegevens toont ook de labels die op de app worden toegepast en wie toegang heeft tot de app. U kunt ook de laadgeschiedenis van een app zien in Gegevens.

 • De app delen

  U kunt de app delen met alle andere leden van de cloudhub. Door te delen, verleent u toegang tot uw app aan andere leden van de cloudhub.

  Apps delen in de cloudhub

 • De app bewerken

  U kunt de app-naam, omschrijving, labels en ruimte wijzigen.

  App-details bewerken in de cloudhub

 • De app dupliceren

  U kunt een kopie van de app maken.

  Apps dupliceren in de cloudhub

 • De app opnieuw laden

  U kunt de app-gegevens handmatig opnieuw laden.

  Handmatig app-gegevens laden

 • Planning maken voor opnieuw laden van de app

  U kunt een planning maken om de app-gegevens automatisch opnieuw te laden.

  Het laden van app-gegevens plannen

 • De app verwijderen

  U kunt de app uit de cloudhub verwijderen.

  Apps verwijderen in de cloudhub verwijderen

Ruimten

Ruimten zijn gebieden in de cloudhub waar apps worden opgeslagen. Ruimten kunnen persoonlijk of gedeeld zijn.

Alle gebruikers hebben een persoonlijke ruimte waar aangemaakte apps standaard worden opgeslagen. Persoonlijke ruimten zijn privé, maar apps uit de persoonlijke ruimte kunnen worden gedeeld met andere leden van de cloudhub. Raadpleeg Apps delen in de cloudhub voor informatie over het delen van apps vanuit een persoonlijke ruimte.

Gebruikers met een Professional licentie kunnen gedeelde ruimten aanmaken. Gedeelde ruimten zijn privé wanneer ze voor het eerst worden aangemaakt. Met gedeelde ruimten kunt u apps gezamenlijk ontwikkelen. Ruimten beperken ook de toegang tot apps in de ruimte. Toegang tot apps in de ruimte wordt verleend door leden toe te voegen aan de ruimte.

U kunt ruimten waar u toegang tot hebt in het vervolgkeuzemenu selecteren bij Verkennen. U kunt ook nieuwe ruimten aanmaken via het vervolgkeuzemenu van de ruimten.

Ga voor meer informatie naar Werken in gedeelde ruimtes.

Apps ordenen in de cloudhub

U kunt de apps ordenen met behulp van labels, afgeschermde verzamelingen en favorieten.

U kunt labels toevoegen aan uw apps om ze met gerelateerde apps te groeperen. Apps kunnen van een label worden voorzien wanneer ze worden aangemaakt. U kunt alleen uw eigen apps van een label voorzien of apps in een ruimte waarin u bewerkingsrechten hebt. Labels worden gedeeld in de cloudhub, maar u kunt alleen uw eigen labels bekijken en labels die zijn toegewezen aan apps die met u zijn gedeeld.

U kunt apps ordenen in een privéverzameling. Met verzamelingen kunt u uw eigen apps groeperen en die van andere leden van de cloudhub. Privéverzamelingen worden niet gedeeld met andere leden van de cloudhub. Klik op het pluspictogram in een app om de app aan een afgeschermde verzameling toe te voegen. In het venster dat wordt geopend, kunt u de app ook uit een verzameling verwijderen of een nieuwe verzameling maken.

U kunt ook apps markeren als favoriet. Als u een app als favoriet wilt markeren, klikt u op het sterpictogram in de app. Als u uw favorieten wilt weergeven, klikt u op uw profielpictogram en selecteert u Favorieten.