Een masterdimensie maken vanuit de gegevensmodelviewer

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u masterdimensies maken voor eventueel hergebruik. Gebruikers van een gepubliceerde app hebben toegang tot de masterdimensies, maar ze kunnen ze niet aanpassen. De gegevensmodelviewer is niet beschikbaar in een gepubliceerde app.

Doe het volgende:

  1. Selecteer een veld in de gegevensmodelviewer en open het Voorbeeldvenster.

  2. Klik op Toevoegen als dimensie.

    Het dialoogvenster Nieuwe dimensies maken wordt geopend met het geselecteerde veld. De naam van het geselecteerde veld wordt ook gebruikt als de standaardnaam van de dimensie.

  3. Wijzig eventueel de naam en voeg desgewenst een beschrijving, een kleur en extra info toe.

  4. Klik op Dimensie toevoegen.
  5. Klik op Klaar om het dialoogvenster te sluiten.

De dimensie wordt nu opgeslagen op het tabblad Masteritems van het bedrijfsmiddelenvenster.

Tip: U kunt snel verschillende dimensies toevoegen als masteritems door op Dimensie toevoegen te klikken nadat u elke dimensie hebt toegevoegd. Klik op Klaar als u hiermee gereed bent.
Opmerking: Direct Discovery-tabellen worden aangeduid met ÿ in de gegevensmodelviewer.

Zie Designing visualizations with Direct Discovery voor meer informatie.