Gegevens uit bestanden laden

Qlik Sense kan gegevens lezen vanuit bestanden in een reeks van verschillende indelingen:

 • Tekstbestanden waarin gegevens in de velden gescheiden worden door komma's, tabs of puntkomma's (bestanden met door komma's gescheiden variabelen (CSV)).
 • HTML-tabellen.
 • Excel-bestanden (behalve Excel-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd).

  Ga voor meer informatie naar Gegevens uit Microsoft Excel-spreadsheets laden.

 • XML-bestanden.
 • Speciale Qlik-bestanden: QVD en QVX.
 • Bestanden met vaste recordlengte.
 • DIF-bestanden (Data Interchange Format). DIF-bestanden kunnen alleen worden geladen met de editor voor het laden van gegevens).

U kunt bestanden laden via verschillende typen gegevensverbindingen:

Hoe kan ik gegevens laden vanuit bestanden?

Er zijn verschillende manieren om gegevens te laden vanuit bestanden.

 • De snelste manier om gegevens te laden vanuit een bestand is via het toevoegen van gegevens met Gegevens toevoegen. U kunt laden vanuit een bestaande gegevensverbinding of snel verbinding maken met een nieuwe gegevensbron.

  Ga voor meer informatie naar Gegevens toevoegen aan de app.

 • Gegevens selecteren vanuit een gegevensverbinding in de editor voor het laden van gegevens.

  In plaats van handmatig de opdrachten in te voeren in de editor voor het laden van gegevens, kunt u het dialoogvenster Gegevens selecteren gebruiken om gegevens te selecteren die u wilt laden.

  Ga voor meer informatie naar Gegevens in de editor voor het laden van gegevens selecteren.

 • Gegevens laden vanuit een bestand door scriptcode te schrijven.

  Bestanden worden geladen via een LOAD-instructie in het script. LOAD-instructies kunnen de volledige set van scriptuitdrukkingen bevatten.

  Als u gegevens vanuit een andere Qlik Sense-app wilt lezen, kunt u een Binary-opdracht gebruiken.

  Ga voor meer informatie naar Load.

Bestanden laden vanuit lokale mappen en netwerkmappen

U kunt bestanden laden uit lokale en netwerkmappen via een mapverbinding. U moet de gegevensverbinding als volgt instellen.

Opmerking: Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Kubernetes.
Instellingen voor de gegevensverbinding
UI-item Beschrijving
Pad

Pad naar de map die de gegevensbestanden bevat. U kunt een van de volgende bewerkingen uitvoeren: Selecteer de map, type een geldig lokaal pad in of type een UNC-pad in.

Voorbeeld van een geldig lokaal pad: C:\data\MyData\

Voorbeeld van een UNC-pad: \\myserver\filedir\

Opmerking: Het is niet mogelijk om een toegewezen netwerkstation in het pad te gebruiken.
Naam Naam van de gegevensverbinding.

Bestanden laden vanuit bronnen op het web

U kunt bestanden laden vanuit bronnen op het web, zoals FTP, HTTP of HTTPS, met een verbinding voor webbestandsgegevens. Het bestand kan van elk type zijn dat wordt ondersteund door Qlik Sense. U moet de gegevensverbinding als volgt instellen.

Opmerking: Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Kubernetes.
Instellingen voor een verbinding voor webbestandsgegevens
UI-item Beschrijving
URL

Volledige URL naar het webbestand waarmee u verbinding wilt maken, met inbegrip van de protocolidentificatie.

Example: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls

Als u verbinding maakt met een FTP-bestand, moet u mogelijk speciale tekens gebruiken, bijvoorbeeld ":" of "@" in het deel van de URL met de gebruikersnaam en het wachtwoord. In dit geval moet u de speciale tekens vervangen door een procentteken en de hexadecimale ASCII-code van het teken. U moet bijvoorbeeld ":" vervangen door '%3a', en "@" door '%40'.

Naam Naam van de gegevensverbinding.

De URL die in de gegevensverbinding voor webbestanden is ingesteld, is normaal gesproken statisch, maar u kunt de URL overschrijven met de instelling voor indelingsspecificatie URL is. Dit is handig als u gegevens wilt laden via dynamisch gegenereerde URL’s.

Ga voor meer informatie naar URL is.

Gegevens laden via een dynamisch gegenereerde URL

In dit voorbeeld willen we forumberichten laden van de eerste 10 pagina’s van het New to Qlik Sense-forum van Qlik Community. De forumpagina bevat 20 berichten per pagina en met de laatste parameter van de URL, start, wordt ingesteld welk bericht als eerste bericht op de pagina moet worden weergegeven. Met de volgende voorbeeld-URL worden op de pagina de berichten vanaf nummer 20 en de volgende 20 berichten weergegeven.

Opmerking: Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Kubernetes.

https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20

 

Met de teller i bladeren we door de pagina’s met 20 berichten per stap tot 180. Dit betekent dat de lus For 10 keer wordt uitgevoerd.

We laden de pagina door de beginpagina aan het eind van de URL in de instelling URL is te vervangen door $(i).

For i = 0 to 180 step 20 LOAD Title1, "Author", F6 As Replies, Views, "Latest activity" FROM [lib://x2] (URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1); Next i;

Hiermee worden de 200 meest recente berichten van het forum in een tabel geladen, met titel, auteur, aantal antwoorden en weergaven, en tijdstip van laatste activiteit.