Introductiepagina

Aan de slag met Qlik Sense

Een goede start maken door het associatieve selectiemodel van Qlik te leren gebruiken en een basisapp te bouwen met behulp van voorbeeldgegevens.

Een Qlik Sense-implementatie plannen (alleen in het Engels)

Hoe u Qlik Sense implementeert, is afhankelijk van uw organisatie. Neem informatie door over architectuur, implementatievoorbeelden, beveiliging, registratie en licentieverlening.

Een Qlik Sense-systeem implementeren

Qlik Sense installeren (alleen in het Engels)

Kies implementatieopties die bij uw vereisten passen.

De Qlik Sense Mobile-app installeren (alleen in het Engels)

U kunt de Qlik Sense Mobile-app rechtstreeks downloaden en installeren vanuit de App Store van Apple.

Een back-up maken van Qlik Sense en gegevens herstellen (alleen in het Engels)

Als u er zeker van wilt zijn dat een Qlik Sense-site kan worden hersteld in geval van een systeemstoring of wanneer een knooppunt in uw implementatie moet worden verplaatst of vervangen, is het raadzaam om regelmatig back-ups te maken.

Beheer van en problemen oplossen voor een Qlik Sense-site

Een Qlik Sense-site beheren (alleen in het Engels)

De Qlik Management Console (QMC) gebruiken om een Qlik Sense-site te configureren en te beheren.

Toezicht houden op een Qlik Sense-site (alleen in het Engels)

De QMC heeft vele apps die systeemprestaties en -gebruik bewaken op Qlik Sense-sites.

Problemen bij Qlik Sense oplossen met behulp van logboeken (alleen in het Engels)

De logboekberichten gebruiken die door Qlik Sense worden gegenereerd om beveiligingsincidenten, operationele problemen en beleidsovertredingen te detecteren.