Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Referentielijnen

Een referentielijn is een lijn die het diagramgebied doorkruist vanaf een bepaald punt op de meting-as.

U kunt een referentielijn gebruiken om een bepaald niveau van diagramgegevens aan te geven. De referentielijn wordt alleen getekend als deze binnen het huidige bereik van de meting-as valt. Er kunnen meerdere referentielijnen in een diagram voorkomen.

Staafdiagram Top 5 klanten met een referentielijn bij 5M.

Bar chart with a reference line.

Referentielijnen zijn beschikbaar in de volgende visualisatietypen:

  • Staafdiagram
  • Boxplot
  • Verdelingsplot
  • Meter
  • Histogram
  • Lijndiagram
  • Spreidingsplot
  • Watervalgrafiek

Uitdrukking referentielijn

U kunt de uitdrukking van de referentielijn instellen op een absolute numerieke waarde of een willekeurige numerieke uitdrukking opgeven.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!