Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Aangepaste knopinfo

U kunt metingen toevoegen als aangepaste knopinfo die wordt weergegeven als extra knopinfo bij een visualisatie. U kunt een meting toevoegen op basis van een veld of u kunt een meting toevoegen met behulp van een uitdrukking. Bovendien kunt u alle of een gedeelte van de knopinfo verbergen voor een visualisatie.

Aangepaste knopinfo bij een stuk van een cirkeldiagram

Custom tooltip over a pie chart slice

Aangepaste knopinfo is beschikbaar in de volgende visualisatietypes:

 • Staafdiagram
 • Combinatiediagram
 • Lijndiagram
 • Kaart
 • Cirkeldiagram
 • Spreidingsplot
 • Structuuroverzicht

Een aangepaste knopinfo maken

Doe het volgende:

 1. Klik in de werkbladweergave op Edit op de werkbalk.

 2. Klik op het diagram dat u wilt bewerken.

 3. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Knopinfo.
 4. Schakel Aangepast in om metingen als knopinfo toe te kunnen voegen.

 5. Klik op Meting toevoegen om een meting als knopinfo toe te voegen.
  U kunt een meting op basis van een veld toevoegen met Van een veld. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om een meting toe te voegen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen. De bestaande uitdrukking wordt standaard weergegeven.

U kunt basisrijen voor knopinfo verwijderen door middel van Basisrijen verbergen.

De stijl van de aangepaste knopinfo wijzigen

U kunt wijzigen hoe de knopinfo wordt weergegeven.

 • U kunt de rijen van de knopinfo die basisinformatie tonen verbergen met de optie Basisrijen verbergen. Als een aangepaste knopinfo geen metingen en een titel en beschrijving heeft, worden met de optie Basisrijen verbergen ook de dimensiewaarden verborgen.
 • U kunt een titel aan de knopinfo toevoegen met Titel.
 • U kunt een beschrijving aan de knopinfo toevoegen met Beschrijving.
 • U kunt het label van de knopinfo wijzigen via Label.
 • U kunt de formattering instellen via Getalnotatie.