Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties van uw gegevens maken met Insights

Insights biedt een toegangspunt voor het verkennen van uw gegevens en het maken van visualisaties. Insights gebruikt de Qlik Cognitive Engine om visualisaties voor u te maken op basis van uw velden en masteritems, evenals geleerde precedenten voor het gebruik van velden in diagrammen.

Open Insights vanaf het tabblad Analyseren in de bovenste werkbalk. U wordt ook gevraagd of u Insights wilt verkennen wanneer u gegevens in uw app wilt laden. Wanneer u een eerdere versie van Qlik Sense gebruikt, opent u Insights vanaf de rechter werkbalk van een werkblad.

Menuoptie Insights

Insights menu option.

U kunt Insights doorzoeken om visualisaties weer te geven, waaronder nieuwe inzichtdiagrammen en bestaande visualisaties uit uw werkbladen. Insights kan ook een set visualisaties genereren door uw gegevensverzameling te analyseren en diagrammen te maken die mogelijk interessant zijn.

Wanneer u de gegevens in uw app wijzigt, bijvoorbeeld door gegevens toe te voegen, tabellen te bewerken of velden te classificeren, kunnen de door Insights gegenereerde diagrammen veranderen. Wanneer Insights wordt geopend in een app, onderzoekt deze hoe velden en masteritems in het gegevensmodel worden gebruikt in dimensies, metingen en uitdrukkingen. Bij het maken van diagrammen in andere apps kan de Inzichtenadviseur dan leren van de eerdere interacties.

Insights ondersteunt toetsenbordnavigatie.Ga voor meer informatie naar Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik Sense.

Wat gebeurt er als u zoekt

Wanneer u uw zoekopdracht intypt, genereert Qlik Sense relevante inzichtdiagrammen. U kunt velden voor Insights specificeren door deze in te voeren of te selecteren. U kunt ook zoekopdrachten in natuurlijke taal invoeren, zoals Laat me producten op basis van omzet in Zweden zien. U kunt op het microfoonpictogram klikken om Insights een zoekopdracht te geven als de browseroptie spraak-naar-tekst in Insights wordt ondersteund.

Informatie

Insights ondersteunt de functionaliteit spraak-naar-tekst van Google Chrome om zoekopdrachten op te geven. Wanneer spraak-naar-tekst voor zoekopdrachten in natuurlijke taal wordt gebruikt, moet de taal van Insights overeenkomen met de taal van uw gegevens.

Informatie

Qlik Sense biedt ondersteuning voor Engels, Frans, Russisch en Spaans voor zoekopdrachten in natuurlijke taal. Als uw browser niet op een van de ondersteunde talen is ingesteld, wordt Engels gebruikt.

U kunt de taal voor Insights wijzigen door een taal te selecteren met behulp van de knop Taal.

Insights gebruikt de velden die u specificeert, maar kan ook aanvullende velden gebruiken in de gegenereerde visualisaties. Insights kijkt naar uw gegevensmodel en hoe velden worden gebruikt in bestaande diagrammen en masteritems in uw app. Veldnamen, veldwaarden en masteritems worden vervolgens gebruikt om visualisaties te genereren.

Insights gebruikt ook precedenten die u hebt opgegeven voor het verbergen van diagrammen, het instellen van velden als dimensies of metingen en het uitsluiten van velden van analyse.

Wanneer u een zoekopdracht in natuurlijke taal invoert, probeert Insights een overeenkomend diagramresultaat te vinden. Als er een is gevonden, worden aanvullende gerelateerde resultaten weergegeven. Als geen overeenkomend resultaat kan worden gevonden, probeert Insights andere mogelijk gerelateerde resultaten te bieden. U kunt klikken Info om te zien hoe Insights resultaten heeft gegenereerd op basis van uw zoekopdracht.

Insights in een app.

Insight advisor displaying insight charts in an app.

A: Velden en masteritems

Dit zijn de beschikbare bedrijfsmiddelen (velden en masteritems) voor het maken van inzichtdiagrammen. Door ze te selecteren, kunt u ze aan uw zoekopdracht toevoegen. U kunt velden openen door op te klikken Database en masteritems door op te klikken. Linked Object.

B: Zoekveld voor inzichten

Voer namen van velden en masteritems in om te zoeken naar diagrammen met die velden. Als u een zoekopdracht in natuurlijke taal hebt gebruikt, kunt u klikken Info om de filters te bekijken die op basis van uw zoekopdracht zijn gegenereerd.U kunt de taal voor Insights wijzigen door een taal te selecteren met behulp van de knop Taal.

C: Inzichtdiagrammen

Dit zijn de inzichtdiagrammen die door Insights zijn gemaakt. Insights geeft het aantal resultaten aan en splitst deze uit in het aantal gevonden resultaten, het aantal diagrammen dat al in uw werkbladen bestaat en het aantal diagrammen dat nieuw door Insights is gegenereerd.

Inzichtdiagrammen kunnen worden toegevoegd aan bestaande of nieuwe werkbladen in uw app. Een inzichtdiagram kan ook worden gedownload als afbeelding of PDF.

U kunt een diagram uitvouwen door het te selecteren of door op s te klikken.

Als een inzichtdiagram nieuw is, kunt u het aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

Als een inzichtdiagram u niet bevalt, kunt u het verbergen zodat het niet meer in toekomstige resultaten wordt opgenomen. U kunt verborgen diagrammen tonen en deze herstellen als u van gedachten verandert.

Als u een diagram selecteert, wordt het diagram uitgevouwen en kunt u er selecties in aanbrengen. Selecties worden toegepast op alle weergegeven inzichtdiagrammen. Selecties die u in diagrammen in uw werkbladen hebt aangebracht, blijven behouden wanneer u Insights opent. Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door Insights worden gemaakt. Zie Apps gebruiken voor meer informatie over het verkennen van visualisaties en het uitvoeren van selecties.

D: Eigenschappenvenster

Het eigenschappenvenster bevat opties voor het bewerken van inzichtdiagrammen en het wijzigen van de precedenten die u in het inzichtdiagram hebt ingesteld.

In Algemene eigenschappen kunt u uw verborgen en geleerde diagrammen bekijken en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van inzichten.

In Inzichteigenschappen kunt u een inzichtdiagram bewerken en de details van het inzichtdiagram tonen. U kunt het analysetype zien waarmee het diagram is gemaakt. Klik Help voor meer informatie over het gebruikte analysetype. U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Onder Details wordt getoond waarom het diagram is gemaakt en hier kunt u de precedenten wijzigen die op basis van dat diagram zijn geleerd.

Natuurlijke taal in zoekopdrachten gebruiken

U kunt uw zoekopdracht in natuurlijke taal opstellen, bijvoorbeeld Show me Sales.

Zoekopdrachten in natuurlijke taal moeten verwijzen naar veldnamen of synoniemen voor veldnamen in uw gegevensmodel.

U kunt synoniemen aan uw masteritems koppelen door er tags aan toe te voegen. Gebruik de indeling alt:<term> in tags voor synoniemen. Bijvoorbeeld, alt:cities. Ga voor meer informatie naar Masteritems van extra info voorzien.

Zoekopdrachten in natuurlijke taal bieden ondersteuning voor drie soorten filters:

 • Tijd: Een tijdseenheid of datum. Bijvoorbeeld: Show me 2019 Sales.
 • Categorie: Een waarde uit een van de dimensies. Bijvoorbeeld: Show me Sales by Product for Sweden.
 • Meting: Een of meerdere waarden van een meting. Bijvoorbeeld: Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

U kunt uw zoekopdrachten opstellen voor feiten, vergelijkingen en rangschikkingen. Feiten zijn opdrachten als Wat zijn mijn verkopen of Laat mijn uitgaven verspreid over 2019 zien. U kunt vragen om een vergelijking door vs of vergelijken aan uw zoekopdracht toe te voegen. Bijvoorbeeld: Vergelijk verkopen met uitgaven gedurende een periode.

Ga voor meer informatie over zoekopdrachten in natuurlijke taal naar Qlik Sense functies van Zoekopdrachten in natuurlijke taal.

Inzichtdiagrammen bewerken

U kunt inzichtdiagrammen bewerken door een inzichtdiagram te selecteren, te klikken op Editen de eigenschappen te wijzigen in het venster Inzichteigenschappen.

U kunt het type inzichtendiagram wijzigen door Diagramtype te selecteren en een ader diagramtype te selecteren.

U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Als een diagram meerdere metingen of dimensies heeft, kunt u deze slepen om de volgorde aan te passen. Als u filters hebt gespecificeerd in een zoekopdracht in natuurlijke taal, kunt u deze eveneens bewerken. U kunt dimensies en metingen op basis van inzichtdiagrammen toevoegen als masteritems.

Inzichtdiagrammen verbergen

Wanneer u inzichtdiagrammen genereert, kunt u de diagrammen verbergen die niet opnieuw moeten worden aangeboden. Als u een diagram wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het diagram en selecteert u View Verbergen. U kunt ook diagrammen verbergen in de sectie Details van Inzichteigenschappen door We hebben een diagram aanbevolen voor deze gegevenscombinatie te selecteren en op Dit diagram verbergen te klikken.

U kunt via Algemene eigenschappen de diagrammen weergeven die in uw huidige zoekopdracht worden verborgen.

Precedenten in inzichtdiagrammen beheren

De precedenten die u in Insights hebt ingesteld, kunnen worden getoond in Algemene eigenschappen.

Verborgen diagrammen bevatten diagrammen die u hebt verborgen voor zoekopdrachten. U kunt klikken Show this chart again om het diagram opnieuw in de zoekopdrachten te tonen.

Geleerde diagrammen bevatten diagrammen die u op basis van zoekresultaten hebt geselecteerd. U kunt geleerde diagrammen verwijderen door te klikken op Delete.

Door u gedefinieerde voorkeuren toont alle voorkeuren die Insights heeft geleerd. U kunt voorkeuren verwijderen door te klikken op Delete.

U kunt alle verborgen diagrammen, geleerde diagrammen en precedenten verwijderen door te klikken op Alles wissen.

Visualisaties maken met Insights

Informatie

Diagrammen die u vanuit Insights aan het werkblad toevoegt, worden weergegeven als gegenereerd totdat de app wordt vernieuwd.

Doe het volgende:

 1. Klik in uw app in het vervolgkeuzemenu Analyseren op Inzichten.
 2. Als u diagrammen wilt genereren op basis van een analyse van uw gegevens, klikt u op Inzichten genereren.

 3. Als u diagrammen wilt genereren op basis van specifieke gegevens, typt u of gebruikt u een zoekopdracht.

  Informatie

  Qlik Sense biedt ondersteuning voor Engels, Frans, Russisch en Spaans voor zoekopdrachten in natuurlijke taal. Insights ondersteunt Google Chrome-spraak-naar-tekst om zoekopdrachten op te geven. Wanneer spraak-naar-tekst voor zoekopdrachten in natuurlijke taal wordt gebruikt, moet de taal van Insights overeenkomen met de taal van uw gegevens.

  U kunt de taal voor Insights wijzigen door een taal te selecteren met behulp van de knop Taal.

  U kunt ook selecteren welke velden en masteritems u wilt gebruiken in inzichtdiagrammen. Selecteer de gegevens in de lijst met beschikbare bedrijfsmiddelen of zoek ze op basis van hun naam in het zoekveld.

 4. Ga als volgt te werk om een inzichtdiagram aan uw app toe te voegen:

  • Als u een diagram aan uw huidige werkblad wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen aan werkblad.
  • Als u een diagram aan een specifiek werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u het werkblad.
  • Als u het diagram aan een nieuw werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u Nieuw werkblad maken.

Masteritems maken op basis van inzichtdiagrammen

Doe het volgende:

 1. Selecteer in Inzichten een inzichtdiagram en klik erop Edit.
 2. Klik in Inzichteigenschappen op een dimensie of meting en klik op Nieuwe toevoegen.
 3. Klik in het dialoogvenster Nieuwe dimensies maken of Nieuwe metingen maken op Maken.

Insights uitschakelen in een app

Insights kan worden uitgeschakeld in een app door een variabele toe te voegen en de app te vernieuwen. Als Insights ineen app in een cloudhub wordt uitgeschakeld, kan Precedents Service geen precedenten leren van de app. Als u Insights uitschakelt, leert de service niet meer de aggregaties, dimensies en metingen die met dat gegevensmodel worden gebruikt om ze te kunnen gebruiken in apps met een overeenkomstig gegevensmodel.

Doe het volgende:

 1. In de bewerkingsmodus voor werkbladen klikt u in het bedrijfsmiddelenvenster op Variables.
 2. Klik op Nieuwe maken.
 3. In Naam typt u DISABLE_INSIGHTS.
 4. In Definitie typt u een willekeurige waarde.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Vernieuw de app.