Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties kiezen en gebruiken

Met visualisaties geeft u gegevens zo weer, dat de gebruikers van uw app deze kunnen interpreteren en verkennen. U kunt bijvoorbeeld een staafdiagram weergeven om verkoopcijfers voor verschillende regio's te vergelijken, of een tabel met precieze waarden voor dezelfde gegevens. Goede visualisaties helpen u de weergegeven gegevens snel en nauwkeurig interpreteren.

Het is gemakkelijk visualisaties toe te voegen en aan te passen. Visualisaties kunnen diagrammen zijn (zoals staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, tabellen, meters en structuuroverzichten) of aangepaste objecten die zijn gemaakt met hulpmiddelen in de Qlik Sense Dev Hub. U kunt interactieve elementen zoals drill-down en filtervakken integreren, omdat Qlik Sense automatisch items die bij selecties horen markeert. U kunt de interactieve elementen verbeteren met specifieke functies voor verschillende visualisaties.

Om effectieve visualisaties op te bouwen, moet u:

De gegevensbronnen voor uw visualisaties begrijpen

Als u een effectieve visualisatie wilt ontwerpen met een duidelijk doel, moet u uw gegevens begrijpen. De volgende vragen helpen u bij het zoeken naar wat u met uw gegevens wilt overbrengen:

 • Om wat voor soort gegevens gaat het? Nominale, ordinale, interval- of ratiogegevens?
 • Hoe verhouden verschillende delen van de gegevens zich tot elkaar?
 • Kunt u de gegevens op een zodanige manier ordenen dat het voor u gemakkelijk wordt om uw visualisaties te maken?
 • Wat wilt u met uw gegevens communiceren?
 • Zijn er dimensies of metingen die u opnieuw wilt gebruiken in meerdere visualisaties?

U moet uw gegevens ook begrijpen op het gebied van velden, dimensies en metingen. Deze beïnvloeden hoe uw gegevens in uw visualisaties worden gebruikt.

Visualisatietypen selecteren die aansluiten bij uw doel

Elk visualisatietype heeft een specifiek doel. U moet over het doel van uw visualisatie nadenken en een visualisatietype selecteren waarmee u uw gegevens effectief voor dat doel kunt onderzoeken.

Bijvoorbeeld: U wilt laten zien hoe een meting, kwartaalverkopen, zich in de tijd ontwikkelt. U zou een lijndiagram moeten maken, omdat een van de sterke punten hiervan is dat wordt weergegeven hoe metingswaarden in de tijd veranderen.

Ga voor meer informatie naar Wanneer moet u welk type visualisatie gebruiken.

Als u niet zeker weet welke visualisatietypen u wilt gebruiken voor uw gegevens, biedt Qlik Sense twee methoden voor het maken van visualisaties met assistentie:

 • U kunt Insights gebruiken om uw gegevens te laten analyseren door Qlik Sense en een selectie van visualisaties te laten genereren. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om deze visualisaties aan uw werkbladen toe te voegen.

  Ga voor meer informatie naar Visualisaties van uw gegevens maken met Insights.

 • U kunt ook visualisaties maken op basis van diagramsuggesties door een veld vanuit het bedrijfsmiddelenvenster naar het werkblad te slepen en vervolgens aanvullende velden die u aan de visualisatie wilt toevoegen, naar het eerste veld te slepen. Qlik Sense maakt vervolgens een voorgestelde visualisatie op basis van de velden die voor de visualisatie zijn geselecteerd.

  Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken met diagramsuggesties.

Visualisaties bijwerken om de weergave van gegevens te verbeteren

Tijdens het maken van uw visualisaties kunt u deze wijzigen om te verbeteren hoe gegevens worden weergegeven en gemarkeerd in het werkblad. U kunt de gegevens erin ook wijzigen of de visualisatie omschakelen naar een ander type.

Ga voor meer informatie naar Visualisaties afstemmen en verbeteren.

Meer informatie