Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Het gebruik van relatieve cijfers in een tabel om bijdrage te berekenen

Dit voorbeeld toont het gebruik van de modificator Relatieve cijfers om bijdrage in een eendimensionale tabel te berekenen.

Table created by using relative numbers to calculate financial contributions.

Gegevensset

In dit voorbeeld gebruiken we een gegevensbestand dat beschikbaar is in de Qlik Sense Tutorial - Building an App. Download en vouw de zelfstudie uit. Het bestand is te vinden in de map Tutorials source: Sales.xls

Ga naar Tutorial - Building an App om het bestand te downloaden.

Voeg het gegevensbestand toe aan een lege app. De gegevensset die wordt geladen, bevat verkoopgegevens.

Meting

We gebruiken het verkoopvolume als de meting, die we aanmaken in Masteritems:

 • Sales met de uitdrukking Sum(Sales). Dit is de som van het verkoopvolume.

Visualisatie

We beginnen door een filtervak toe te voegen aan het werkblad en de volgende gegevenseigenschappen in te stellen:

 • Dimensie: Product Group.

Bovendien voegen we een tabel toe aan het werkblad en stellen de volgende gegevenseigenschappen in:

 • Dimensie: Year (Datum.jaar).
 • Meting: Sales; de meting die we eerder hebben gemaakt.

De volgende tabel wordt gemaakt, waarbij kolommen het jaar en de verkoopsom voor elk jaar tonen.

Table with columns showing year and sum of sales

Controleer of de Getalnotatie op Geld is ingesteld en het Opmaakpatroon op $ #,##0;-$ #,##0.

Het is een goede gewoonte om de titels van uw diagrammen de inhoud van de diagrammen te laten voorstellen. Daarnaast kunt u eventueel de titels van de kolommen wijzigen, zodat u weet wat erin staat. De eerste kolom die we toevoegden is de Year en de tweede kolom bevat de Sales per year.

Relatieve cijfers

We zouden het filtervak kunnen gebruiken om specifieke productgroepen te selecteren en de jaaromzet en de totale verkoop ervan te kunnen bekijken. Dat levert echter geen goede vergelijking van hun bijdrage op. In plaats daarvan gebruiken we relatieve cijfers, om percentages te krijgen als indicatie van de bijdrage van de productgroep. Door de parameters te wijzigen op basis waarvan de relatieve cijfers worden berekend, krijgen we verschillende weergaven van de bijdragen en dus meer inzicht.

Bijdrage van een jaar aan de verkoop van een productgroep

Om te zien hoeveel elk jaar heeft bijgedragen aan de totale verkoop van een specifieke productgroep als we een selectie maken, moeten we een derde kolom toevoegen:

Doe het volgende:

 • Klik in het eigenschappenvenster met de rechter muisknop op Sales per year en selecteer dupliceren.

Om deze gedupliceerde meting als relatief aantal te kunnen gebruiken passen we een modificator toe.

Doe het volgende:

 1. Stel onder Meting: Sales per year de optie Modificator in op Relative numbers. Hiermee wordt de meting ingesteld als relatief cijfer.
 2. Stel het Modificator>Selectiebereik in op Current selection. Hiermee wordt de modificator zodanig ingesteld dat hij verhoudingsgewijs tot elke gemaakte selectie wordt berekend.
 3. Het Modificator>Dimensiebereik wordt standaard ingesteld op Disregard dimension. Dit stelt de modificator zo in dat hij relatief tot het totaal wordt berekend.
 4. Stel de Getalnotatie in op Aangepast en het Opmaakpatroon op #,##0%.
 5. Geef het Label een goede naam, zoals Contribution to total sales of current selection.

Onze tabel komt er als volgt uit te zien, waarbij de laatste kolom de bijdrage van elk jaar toont aan de totale verkoop van de geselecteerde productgroep.

Table showing contributions for each year

 

Bijdrage van een productgroep aan de totale verkoop

Om te zien hoeveel de verkoop van elk jaar apart aan de totale verkoop van een specifieke productgroep heeft bijgedragen, moeten we een vierde kolom toevoegen:

Doe het volgende:

 • Klik in het eigenschappenvenster met de rechter muisknop op Contribution to total sales of current selection en selecteer dupliceren.

We passen de modificator Relative numbers weer toe, maar deze keer met andere eigenschappen.

Doe het volgende:

 1. Stel het Modificator>Selectiebereik in op Disregard selection. Dit stelt de modificator zo in dat hij wordt berekend zonder rekening te houden met de gemaakte selectie.
 2. Het Modificator>Dimensiebereik is al ingesteld op Disregard dimension. Dit stelt de modificator zo in dat hij relatief tot het totaal wordt berekend.
 3. Geef het Label een goede naam, zoals Contribution to total sales from all years.

De Getalnotatie en het Opmaakpatroon zijn al ingesteld, we hebben de vorige meting immers al gedupliceerd.

Onze tabel komt er als volgt uit te zien, waarbij de laatste kolom de bijdrage van de geselecteerde productgroep toont aan de totale verkoop van alle drie de jaren.

Table showing contributions for all three years.

De laatste twee kolommen hebben dezelfde waarden, omdat we nog niets geselecteerd hebben.

Bijdrage van een productgroep aan de jaaromzet

Om te zien hoeveel de verkoop van een specifieke productgroep aan de verkoop van dat jaar heeft bijgedragen vergeleken met alle andere productgroepen, moeten we een vierde kolom toevoegen:

Doe het volgende:

 • Klik in het eigenschappenvenster met de rechter muisknop op Contribution to total sales from all years en selecteer dupliceren.

We passen de modificator Relative numbers weer toe, maar deze keer met andere eigenschappen.

Doe het volgende:

 1. Stel het Modificator>Selectiebereik in op Disregard selection. Dit stelt de modificator zo in dat hij wordt berekend zonder rekening te houden met de gemaakte selectie.
 2. Het Modificator>Dimensiebereik is al ingesteld op Respect dimension. Hiermee wordt de modificator zodanig ingesteld dat hij in relatie tot elke dimensionale waarde wordt berekend.
 3. Geef het Label een goede naam, zoals Contribution to sales of each year.

Onze tabel komt er als volgt uit te zien, waarbij de laatste kolom de bijdrage van de geselecteerde productgroep toont aan de totale verkoop van alle drie de jaren.

Table with the contribution of the selected product group to the total sales from all three years.

Aangezien we nog geen selecties gemaakt hebben, toont de laatste kolom de jaarbijdrage van alle productgroepen voor elk jaar.

Een selectie uitvoeren

We kunnen nu beginnen met selecteren, zodat onze relatieve cijfers in iets veranderen waar we wat aan hebben.

Doe het volgende:

 1. Klik op Edit Klaar op de werkbalk.
 2. Selecteer Canned Products uit het filtervak voor de productgroep.

Onze tabel komt er als volgt uit te zien.

Table created by using relative numbers to calculate financial contributions.

Ontdekken

De tabel laat de relatieve verkoopcijfers van elk jaar zien. Door de kolommen met verschillende bijdragen, waarbij de relatieve cijfers als metingsmodificator dienen, krijgen we meer inzicht in de bijdrage van elke productgroep aan de totale verkoop. In de Contribution to total sales of current selection kolom zien we dat 40% van de verkoop van Canned Product in 2012 plaatsvond, met een dramatische daling in 2014. De Contribution to total sales from all years kolom laat zien dat 8% van de totale verkoop van alle drie de jaren werd gerealiseerd door de verkoop van Canned Product in 2012. De Contribution to sales of each year kolom laat ook zien dat de verkoop van Canned Product in 2012 voor 21% heeft bijgedragen aan het verkoopcijfer van dat jaar. Hetzelfde geldt voor de verkoopcijfers van 2014.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!