Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Waarden in een dimensie accumuleren in een tabel

In dit voorbeeld ziet u hoe u een tabel gebruikt om de verkoopgegevens te vergelijken die zich accumuleren in een dimensie.

Table comparing data accumulated over a dimension

Gegevensset

In dit voorbeeld gebruiken we een gegevensbestand dat beschikbaar is in de Qlik Sense Tutorial - Building an App. Download en vouw de zelfstudie uit. Het bestand is te vinden in de map Tutorials source: Sales.xls

Ga naar Tutorial - Building an App om het bestand te downloaden.

Voeg het gegevensbestand toe aan een lege app. De gegevensset die wordt geladen, bevat verkoopgegevens.

Meting

We gebruiken het verkoopvolume als de meting, die we aanmaken in Masteritems:

  • Sales met de uitdrukking Sum(Sales). Dit is de som van het verkoopvolume.

Visualisatie

We voegen een tabel toe aan het werkblad en stellen de volgende gegevenseigenschappen in:

  • Dimensie: Year (Datum,jaar).
  • Dimensie: Month (Date.Month).
  • Meting: Sales; de meting die we eerder hebben gemaakt.

De volgende tabel wordt gemaakt, waarbij kolommen het jaar, de maand en de verkoopsom voor elke maand toont.

Table showing the year, the month, and the sum of sales for each month

Zorg ervoor dat Sortering is ingesteld op Year > Month > Sales.

Accumulatie

Om onze verkoopgegevens te accumuleren in één dimensie moeten we een extra gegevenseigenschap instellen:

  • Meting: Sales; de meting die we eerder hebben gemaakt.

We voegen deze meting twee keer toe, om te hergebruiken voor accumulatie. Om dat te doen, moeten we een modificator toevoegen aan onze Sales-meting.

Doe het volgende:

  1. Stel onder Meting: Sales de optie Modificator in op Accumulation. Zo stellen we in dat de meting moet worden geaccumuleerd in één dimensie.
  2. Stel de Modificator>Dimensie in op Month. Zo stellen we de dimensie in waarbinnen de accumulatie plaatsvindt.
  3. Zorg ervoor dat Over alle dimensies is uitgeschakeld. We willen dat de accumulatie opnieuw begint bij het begin van elk jaar.

Onze tabel ziet er dan als volgt uit, waarbij de laatste kolom de verkoop toont voor elk jaar van maand tot maand accumuleert.

table with sales accumulating from one month to the next, for each year.

Het is een goede gewoonte om de titels van uw diagrammen de inhoud van de diagrammen te laten voorstellen. Overweeg om de titels van de kolommen van uw tabel te wijzigen om aan te geven dat de laatste kolom een accumulatie van verkopen bevat.

Onze gegevens voor het jaar 2014 zijn onvoldoende, ze stoppen in June. Om een betere vergelijking mogelijk te maken tussen de geaccumuleerde verkopen van alle drie de jaren, kiezen we een beter geschikt bereik van maanden, van January tot June.

Doe het volgende:

  1. Klik op Gereed.
  2. Selecteer alle maanden van January tot June en bevestig uw selectie.

Onze tabel ziet er dan als volgt uit, waarbij de verkoop binnen elk jaar van January tot June accumuleert.

Table comparing data accumulated over a dimension

Ontdekken

De tabel toont de verkoopvolumes van elke maand, gegroepeerd per jaar. Door de verkoop binnen elk jaar te laten accumuleren, krijgen we een beter beeld van het verkoopvolume per jaar. We hebben een selectie gemaakt van de maanden January tot June om hetzelfde bereik van maanden van de afgelopen drie jaar te vergelijken. In de laatste kolom van de tabel kunnen we zien dat de geaccumuleerde verkopen in 2014 tot nu toe hoger zijn geweest dan de geaccumuleerde verkopen in 2012, maar niet zo hoog als die in 2013.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!