Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Voorbeelden van het gebruik van een variabele in een uitdrukking

Een variabele in Qlik Sense is een benoemde entiteit die een gegevenswaarde bevat. Als een variabele wordt gebruikt in een uitdrukking, wordt deze vervangen door de bijbehorende waarde of de definitie van de variabele.

Example:  

De variabele x bevat de teksttekenreeks Sum(Sales).

In een diagram definieert u de uitdrukking $(x)/12. Dit heeft precies hetzelfde effect als de diagramuitdrukking Sum(Sales)/12.

Als u echter de waarde van de variabele x wijzigt in bijvoorbeeld Sum(Budget), worden de gegevens in het diagram onmiddellijk opnieuw berekend, waarbij de uitdrukking wordt geïnterpreteerd als Sum(Budget)/12.

TipBij gebruik van variabelen in uitdrukkingen kunt u de uitdrukking die tegelijkertijd in een bereik van diagrammen wordt toegepast wijzigen door simpelweg de variabele te bewerken.

De interpretatie van namen

Het wordt niet aanbevolen om een variabele dezelfde naam te geven als een veld of functie in Qlik Sense. Maar als u dit doet, moet u weten hoe u ze kunt gebruiken in een uitdrukken.

Example:  

XXX is een veld, een variabele en een functie. XXX wordt geïnterpreteerd als één hiervan afhankelijk van hoe u de uitdrukking maakt.

Voorbeelden hoe namen worden geïnterpreteerd
Uitdrukking XXX geïnterpreteerd als
$(XXX) variabele
Count(XXX) veld
XXX() functie

Berekeningen met variabelen

Er zijn diverse manieren om variabelen te gebruiken met berekende waarden in Qlik Sense, en het resultaat is afhankelijk van de wijze waarop u de variabele definieert en aanroept in een uitdrukking.

Dit voorbeeld vereist dat de volgende gegevens in de editor voor laden van gegevens worden geladen:

LOAD * INLINE [ Dim, Sales A, 150 A, 200 B, 240 B, 230 C, 410 C, 330 ];

 

Laten wij twee variabelen definiëren uit het overzicht van variabelen:

  • Naam vSales Definitie'Sum(Sales)'
  • Naam vSales2 Definitie'=Sum(Sales)'

In de tweede variabele plaatsen we een isgelijkteken voor de uitdrukking. Hierdoor wordt de variabele berekend voordat de variabele wordt uitgebreid en de uitdrukking wordt geëvalueerd.

Als u de variabele vSales zonder toevoeging gebruikt, is het resultaat de tekenreeks Sum(Sales) en wordt er geen berekening uitgevoerd.

Als u een dollar-tekenuitbreiding toevoegt en $(vSales) in de uitdrukking aanroept, wordt de variabele uitgebreid en wordt de som van Sales weergegeven.

En tot slot als u $(vSales2) aanroept, wordt de variabele eerst berekend en daarna uitgebreid. Dit betekent dat het weergegeven resultaat de totale som van Sales is. Het verschil tussen =$(vSales) en =$(vSales2) metinguitdrukkingen wordt duidelijk uit de tabel met de resultaten:

Resultaten
Dim $(vSales) $(vSales2)
A 350 1560
B 470 1560
C 740 1560

Zoals u ziet, is het resultaat van $(vSales) de deelsom voor een dimensiewaarde, terwijl het resultaat van $(vSales2) de totale som is.